Obračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih naknada


Trajanje: 2 h 55 min
Datum: 15.03.2022

Cijena: 76,32 EUR
575,03 KNOvaj je webinar vezan isključivo za obračun primitaka koji se isplaćuju fizičkim osobama koje nisu zaposlenici nego su vanjski suradnici društva. Takvi primitci predstavljaju dohodak koji se oporezuje na način propisan za drugi dohodak, što uključuje i autorske naknade i naknade umjetnicima. Ove fizičke osobe mogu ući i u sustav poreza na dodanu vrijednost. Isplate se mogu obaviti nerezidentima, a i rezidenti ih mogu primiti iz inozemstva. Cilj nam je na ovom webinaru na jednostavan i praktičan način objasniti i prikazati sve najčešće primjere obračuna primitaka koji se moraju obračunati na način propisan za drugi dohodak.

Program:

Obračun drugog dohotka i isplata primitaka nerezidentima
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl.rač
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Koji se primitci oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • Mogu li osobe evidentirane u hzz-u primati primitke na temelju ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu i u kojoj visini
 • Primitci koji ne podliježu obračunu doprinosa, a oporezuju se na način propisan za drugi dohodak
 • Obračun drugog dohotka umirovljenika
 • Obračun naknade prokuristima
 • Obračun ostalih dohodaka i autorskih naknada nerezidentima
 • Isplate naknade članovima uprave nerezidentima
 • Troškovi službenog puta nezaposlenih osoba, vanjskih suradnika
 • Poseban postupak koji provodi porezna uprava primateljima drugog dohotka
 • Primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa pri isplati
 • Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • Osobe koje ostvaruju primitke po ugovoru o djelu u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Evidentiranje doprinosa i poreza na dohodak na obrascu joppd
 • Kako postupiti kada fizička osoba ostvari primitke više od 300.000,00 kn po osnovi drugih dohodaka
 • Koje evidencije trebaju voditi fizičke osobe u sustavu pdv-a i kakve izlazne račune trebaju sastavljati
 • Kako poduzetnici trebaju postupiti kada na temelju ulaznog računa trebaju obračunati drugi dohodak

Obračun autorskih i umjetničkih naknada i primljeni drugi dohotci iz inozemstva
Predavač: Lucija TURKOVIĆ JARŽA, dipl. oec. i ovl.rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Isplata i obračun autorskih i umjetničkih honorara
 • Umjetnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Što porezni obveznici trebaju učiniti kada prime primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak iz inozemstva
 • Trebaju li se svi primitci primljeni iz inozemstva tretirati na jednak način
 • Obveza upisa u registar poreznih obveznika i predavanje ino-izjave
 • Kako obračunati doprinose za obvezna osiguranja za autorske naknade
 • Umjetnici u sustavu socijalnog osiguranja i u poreznom sustavu, tko treba obračunati doprinose
 • Izdatci kod obračuna autorskog djela (30 % ili 55 %)
 • Evidentiranje i poreza na dohodak na obrascima
 • Kako treba obračunati i platiti porez na dohodak od ostvarenih autorskih honorara iz inozemstva
 • Kako treba postupiti fizička osoba koja tijekom poreznog razdoblja ostvaruje samo drugi dohodak
 • Kako treba postupiti isplatitelj fizička osoba koja je isplatila drugi dohodak drugoj fizičkoj osobi, a kako fizička osoba koja je primila drugi dohodak

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 10. ožujka 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.