Aktualna računovodstvena i porezna pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja
Stranica:
54.
Autor/i:
Sažetak:

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na računovodstveno i porezno motrište nabave automobila od građanina, računovodstveno motrište troškova koji se odnose na prethodna razdoblja, oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara međunarodnim organizacijama, isplate stipendija i priznavanje osobnih odbitaka za djecu, prodaju paleta kao osobne imovine, kupoprodaju nekretnine koja se nalazi u RH i mirovanje radnog odnosa.

  1. Računovodstvo nabave osobnog automobila od fizičke osobe – građana
  2. Knjiženje troškova koji se odnose na prethodna razdoblja
  3. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara međunarodnim organizacijama
  4. Stipendije i osobni odbitak za uzdržavanu djecu
  5. Prodaja paleta je prodaja osobne imovine
  6. Kupoprodaja nekretnine koja se nalazi u Hrvatskoj
  7. Trajanje mirovanja radnog odnosa, što u smislu Zakona o radu predstavlja neplaćeni dopust, u načelu nije utvrđeno zakonom o radu
Hashtags:
#Devizno, #MeđunarodnaTijela, #Nekretnine, #OslobođenjaPDV, #OsobniAutomobili, #PriznavanjeTroškova, #RadniOdnosi, #Stipendije