Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2022, str. 50
Računovodstvo nabave i uporabe električnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Električna i hibridna vozila postaju sve više zastupljena u voznom parku poduzetnika u Republici Hrvatskoj Ta vozila iako cjenovno skuplja ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe, trajanje 180 min
Srijeda, 21.09.2022.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 9.2022, str. 68
Primitci u naravi dani zaposlenicima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sve što poslodavac daje u naravi svojim zaposlenicima bez naknade smatra se oporezivim dohotkom plaćom jednako kao i plaća koja ...

rrif - 6.2022, str. 97
Ispravak odbitka pretporeza kod isporuka gospodarskih dobara
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Kod isporuka gospodarskih dobara dugotrajne imovine može doći do okolnosti u kojima će se pravo na odbitak pretporeza poreznog obveznika ...

rrif - 4.2022, str. 142
Obveza plaćanja PPMV-a na uporabu motornih vozila na području RH registriranih u drugoj državi članici EU-a
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.

Uporaba motornih vozila koja su registrirana u drugoj državi članici EU a a voze se na području RH predstavlja porezno ...

rrif - 4.2022, str. 45
Računovodstvo nabave i uporabe testnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovci motornim vozilima s ciljem što bolje prezentacije predmeta prodaje u svojoj imovini imaju vozila koja su namijenjena testiranju testna ...

rrif - 3.2022, str. 55
Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Rabljeni osobni automobili ponovno dobivaju na cijeni te se ovaj vid trgovine sve više razvija Specifičnost trgovine rabljenim motornim vozilima ...

PrGO - 1.2022, str. 14
Obračun amortizacije za 2021. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Temeljne napomene Porezno motrište amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno priznata amortizacija Promjena računovodstvene procjene Porezno ...

rrif - 11.2021, str. 66
Odgovori na pitanja iz prakse

Nepredvidivost i raznovrsnost nastalih poslovnih događaja stavlja pred nas dvojbe kako ih knjigovodstveno riješiti Kao prvo trebamo razumjeti o čemu ...

rrif - 10.2021, str. 54
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

rrif - 8.2021, str. 0
Korištenje privatnim vozilom – loco vožnja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavci mogu od svojih radnika zatražiti uz njihov pristanak povremeno korištenje privatnim vozilom za službene namjene Poreznim propisom poslodavcu je ...

rrif - 7.2021, str. 47
Računovodstvo popravaka imovine u vlastitoj režiji
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave popravkom i održavanjem servisiranjem opreme i transportnih sredstava obavljaju popravke i na imovini koja se ...

rrif - 5.2021, str. 52
Nabava, amortizacija i prodaja osobnog automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom računovodstvenom praktikumu na primjerima iz prakse prikazujemo računovodstveno praćenje osobnih automobila koji su dio dugotrajne imovine poduzetnika Pri ...

Snimka webinara
Aktualna računovodstvena pitanja, trajanje 160 min
Petak, 23.04.2021.

rrif - 3.2021, str. 51
Računovodstveno praćenje nabave osobnih automobila iz EU-a
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Opcija nabave osobnih automobila iz drugih zemalja EU a kojima će se koristiti za potrebe osobnog prijevoza i dalje je ...

rrif - 2.2021, str. 76
Novosti u obračunu posebnog poreza na motorna vozila u 2021. godini
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine prilikom obračuna posebnog poreza na motorna vozila primjenjuje se Uredba o načinu izračuna i visinama ...

PrGO - 1.2021, str. 23
Obračun amortizacije za 2020. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Računovodstveni okvir za obračun amortizacije Porezni okvir za obračun amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno ...

rrif - 8.2020, str. 74
Specifičnosti poslovanja autoškole
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Otvoriti trgovačko društvo jednostavan je i brz proces ali ako se to društvo želi baviti osposobljavanjem kandidata za vozače ...

rrif - 7.2020, str. 50
Primitci u naravi s osnove uporabe sredstava za osobni prijevoz za privatne potrebe
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

S osnove davanja prometnih sredstava za osobni prijevoz koja su u vlasništvu društva na cjelodnevnu uporabu radniku ili drugoj ...

rrif - 7.2020, str. 21
Troškovi uporabe osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uporaba osobnih automobila uzrokuje troškove koji imaju različit porezni položaj s motrišta odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost ...

rrif - 6.2020, str. 64
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nabava osobnih automobila s poreznog i računovodstvenog motrišta razlikuje se od nabave drugih vrsta imovine ovisno o tome za ...

rrif - 4.2020, str. 73
Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Osim osobnih automobila poduzetnici se često odlučuju za uporabu drugih sredstava za osobni prijevoz kao što su motocikli mopedi ...

pip - 1.2020, str. 53
Porezni položaj nabave i uporabe osobnih automobila kod poduzetnika
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Većina poduzetnika u svojem se poslovanju koristi osobnim automobilima koje zaposlenici i rukovodeće osoblje poduzetnika upotrebljavaju za obavljanje gospodarske djelatnosti ...

PrGO - 1.2020, str. 30
Obračun amortizacije za 2019. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Računovodstveni okvir za obračun amortizacije 3 Porezni okvir za obračun amortizacije 4 Obračun amortizacije 5 Početak i ...

rrif - 1.2020, str. 19
Osobni automobili vrijednosti iznad 400.000,00 kn
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od početka 2019 godine promijenjeni su uvjeti vezani uz odbitak pretporeza prilikom nabave osobnih automobila koji služe za potrebe ...

rrif - 11.2019, str. 45
Operativni lizing po naplaćenim naknadama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U RRiF u br 10 19 u okviru Računovodstvenog praktikuma prikazano je knjiženje nabave na financijski lizing osobnog automobila ...

rrif - 11.2019, str. 39
Računovodstvo autotaksi djelatnosti
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Autotaksi djelatnost jedna je vrsta djelatnosti javnog prijevoza putnika Obavljanje te djelatnosti uređeno je Zakonom o prijevozu u cestovnom ...

rrif - 10.2019, str. 49
Računovodstvo iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Iznajmljivači vozila pružaju usluge koje se ubrajaju u posebne oblike turističke ponude Za obavljanje te djelatnosti Zakon o pružanju ...

rrif - 10.2019, str. 47
Financijski lizing po naplaćenim naknadama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva mogu uz ispunjenje određenih uvjeta plaćati PDV po naplaćenim a ne po izdanim računima odnosno mogu primjenjivati ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

rrif - 8.2019, str. 147
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Vozila kojima se koristi za djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta te vozila kojima se obavlja prijevoz putnika ...

rrif - 8.2019, str. 51
Neoporeziva naknada za uporabu privatnog vozila
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavci svojim radnicima mogu dati na uporabu službena vozila za privatne i službene namjene a mogu od svojih radnika ...

rrif - 7.2019, str. 204
Osobni automobili kod neprofitnih pravnih osoba obveznika PDV-a
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne pravne osobe mogu postati obveznicima porezna na dodanu vrijednost zbog obavljanja pojedinih djelatnosti gospodarske djelatnosti ali i obveznici ...

rrif - 7.2019, str. 33
Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Na cestama u Republici Hrvatskoj sve je više električnih i hibridnih vozila Iako je riječ o vozilima čije su ...

rrif - 6.2019, str. 193
Nabava osobnih automobila kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne pravne osobe mogu za potrebe svog poslovanja nabaviti osobni automobil Za određivanje načina evidentiranja nabave osobnih automobila i ...