Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Stranica:
147.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Vozila kojima se koristi za djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta te vozila kojima se obavlja prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe moraju, osim uvjeta određenih propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama i registracija (tehnički pregled) cestovnih motornih vozila, ispunjavati posebne uvjete koji se odnose na izgled, starost, uređaje i opremu vozila.
      U nastavku se može pročitati o kojim je posebnim uvjetima riječ.

1. Uvod
2. Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz
3. Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#OsobniAutomobili, #TržišteIPropisi, #UslugePrijevoza