Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osobni automobili koji su dio dugotrajne imovine poduzetnika, mogu biti nabavljeni na financijski leasing. Iako, kod takva oblika financiranja nabave, poduzetnik nije vlasnik vozila sve dok ne otplati vozilo u cijelosti, vozilo se evidentira kao njegova dugotrajna imovina te se obračunava i knjiži trošak amortizacije u razdoblju služenja predmetom leasinga. O prednostima i nedostatcima financijskog leasinga, načinu računovodstvenog praćenja te poreznom položaju osobnih automobila financiranih putem financijskog leasinga, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Karakteristike financijskog leasinga osobnih automobila
  3. Ugovor o financijskom leasingu
  4. Računovodstveno praćenje nabave osobnih automobila na financijski leasing
  5. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskiLeasing, #OdbitakPretporeza, #OsobniAutomobili, #PoreznoNepriznatiTroškovi