Obračun amortizacije za 2022. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Obračun amortizacije za 2022. godinu
Stranica:
17.
Autor/i:
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
 1. Temeljne napomene
 2. Porezno motrište amortizacije
 3. Obračun amortizacije
 4. Početak i završetak obračuna amortizacije
 5. Porezno priznata amortizacija
 6. Promjena računovodstvene procjene
 7. Porezno nepriznata amortizacija
 8. Amortizacija osobnih automobila
 9. Amortizacija revalorizirane imovine
 10. Amortizacija vrijednosno usklađene imovine
 11. Privremeno nepriznati trošak amortizacije
 12. Amortizacija imovine s pravom korištenja
Hashtags:
#Amortizacija, #GodišnjiObračun2022, #MSFI16, #OsobniAutomobili, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #VrijednosnaUsklađenja