Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila, plovila i drugih vozila, trajanje 180 min
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Autor: M.H.

rrif - 8.2021, str. 39
Umjetnine kao imovina društva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Slike i druge umjetničke predmete poduzetnici često nabavljaju za potrebe uređenja poslovnog prostora u kojemu obavljaju svoju djelatnost Svaka slika ...

Snimka webinara
Polugodišnji obračun kod neprofitnih organizacija, trajanje 77 min
Utorak, 06.07.2021.

Autor: I.P.

rrif - 6.2021, str. 37
Prodaja poduzeća i amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U nekom trenutku članovi društva vlasnici kapitala zbog raznih razloga žele prodati svoje trgovačko društvo ili povući amortizirati svoj udio ...

rrif - 5.2021, str. 52
Nabava, amortizacija i prodaja osobnog automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom računovodstvenom praktikumu na primjerima iz prakse prikazujemo računovodstveno praćenje osobnih automobila koji su dio dugotrajne imovine poduzetnika Pri ...

rrif - 3.2021, str. 61
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenom i poreznom položaju softvera ovisno o tome stječe li se softver od drugih ili ...

obav - 2.2021, str. 83
XI. Računovodstvene informacije
Autor:

1. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU

2. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

3. OBVEZNICI REVIZIJE

rrif - 2.2021, str. 49
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa ...

PrGO - 1.2021, str. 23
Obračun amortizacije za 2020. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Računovodstveni okvir za obračun amortizacije Porezni okvir za obračun amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno ...

Obrt - 1.2021, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrtnici kao obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga obvezno u skladu sa zakonom obavljaju godišnji ...

PrGO - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu
Autor:

U posebnom prilogu uz RRiF br 1 21 donosimo cjelovit materijal o izradi i predaji financijskih i poreznih izvješća za ...

rrif - 9.2020, str. 61
Dugotrajna nematerijalna imovina
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenim postupcima s dugotrajnom nematerijalnom imovinom te na praktičnim primjerima prikazujemo knjigovodstveno evidentiranje različitih ...

Pitanja i odgovori
Amortizacije i pripadajući troškovi plovila u prijavi poreza na dobitak za 2019. godinu
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Porezni smo obveznik koji se bavi pružanjem turističkih usluga te u imovini društva imamo plovilo koje se amortizira od 2018 ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2020, str. 80
X. Računovodstvene informacije
Autor:

1. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU
2. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA
3. OBVEZNICI REVIZIJE

PrGO - 1.2020, str. 30
Obračun amortizacije za 2019. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Računovodstveni okvir za obračun amortizacije 3 Porezni okvir za obračun amortizacije 4 Obračun amortizacije 5 Početak i ...

Obrt - 1.2020, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2019.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Dugotrajna imovina predmet amortizacije 2 Popis dugotrajne imovine obrazac DI 3 Amortizacija 4 Otuđenje dugotrajne imovine 5 Praktični primjer ...

pip - 7.2019, str. 12
Prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama (vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku daje prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama s osobitim osvrtom na postupak i vođenje zemljišnih knjiga u ...

obav - 2.2019, str. 74
X. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
Autor:

1. Godišnje amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu
2. Čuvanje knjigovodstvenih isprava
3. Obveznici revizije

rrif - 1.2019, str. 159
Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2018. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu za 2018 godinu predaje se na obrascu DOH odnosno DOH Z i to za samostalne obrtničke ...

PrGO - 1.2019, str. 29
Obračun amortizacije za 2018. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

1 Uvod 2 Računovodstveni okvir za obračun amortizacije 3 Porezni okvir za obračun amortizacije 4 Obračun amortizacije 5 Početak i ...

pip - 11.2018, str. 84
Jezik u pravu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

1 Tehnički zakoni 2 Opći akt lex generalis i posebni akt lex specialis 3 Uvjet i pretpostavka u pravu 4 ...

rrif - 10.2018, str. 19
Računovodstveno motrište izrade web-stranice trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Trgovačka društva na svojim mrežnim stranicama prema statusnom pravu trgovačkih društava moraju objaviti određene obvezujuće podatke o svom trgovačkom ...

rrif - 8.2018, str. 18
Računovodstvo nabave i prodaje sredstava dugotrajne imovine s motrišta člana društva
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Računovodstveni postupak nabave korištenja i prodaje sredstava dugotrajne imovine za računovođe ne predstavlja problem Međutim vlasnike manjih poduzeća dalje ...

rrif - 7.2018, str. 41
Računovodstveno praćenje ulaganja u komponente informacijskog sustava
Autor: Ines NOVAKOVIĆ , mag. oec. i ovl. rač.

Softver i hardver dvije su komponente informacijskog sustava čiji je cilj opskrbiti poslovni sustav informacijama potrebnim za izvođenje i ...

rrif - 5.2018, str. 51
Računovodstvo nabave i održavanja postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku objašnjava računovodstveno praćenje nabave postrojenja i opreme u skladu sa zahtjevima HSFI ja 6 odnosno MRS ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 03.04.2018.

Dugo očekivano stajalište Porezne uprave u vezi s uporabom osobnih automobila i dr sredstava za osobni prijevoz napokon je ...

Mišljenja
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 27.03.2018, 410-10/18-01/01

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2018, str. 51
VII. Računovodstvene informacije
Autor:

1. Godišnje amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu
2. Čuvanje knjigovodstvenih isprava
3. Obveznici revizije

rrif - 1.2018, str. 74
Obračun amortizacije za 2017. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Trošak amortizacije dugotrajne imovine iskazuje se prema obračunu koji se sastavlja u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda Poreznim su ...

Obrt - 1.2018, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Dugotrajna imovina predmet amortizacije 2 Popis dugotrajne imovine obrazac DI 3 Amortizacija 4 Otuđenje dugotrajne imovine 5 Praktični primjer ...

rrif - 9.2017, str. 52
Dugotrajna nefinancijska imovina – darovanje i prijenos
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja djelomično darovane dugotrajne nefinancijske imovine koja se amortizira te ...

rrif - 9.2017, str. 31
Amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Smanjenje temeljnog kapitala kao jedno od mogućih rješenja u slučaju izlaska člana društva iz društva koji ima svoj udio ...

rrif - 8.2017, str. 26
Računovodstvo ulaganja na tuđoj imovini
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Pri određivanju računovodstvenog obilježja poslovnih događaja u vezi s uređenjem ulaganja tuđe imovine mogu se pojaviti dvojbe U članku ...

Vijesti
Novi Zakon o koncesijama
Četvrtak, 20.07.2017.

Nakon oprečnih stavova saborskih zastupnika u vezi s novim starim poboljšanim Zakonom o koncesijama novi Zakon je usvojen i ...

obav - 6.2017, str. 48
VII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
Autor:

1. Godišnje amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu
2. Čuvanje knjigovodstvenih isprava
3. Obveznici revizije

obav - 2.2017, str. 48
VII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
Autor:

Obrt - 1.2017, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Dugotrajna imovina predmet amortizacije 2 Popis dugotrajne imovine obrazac di 3 Amortizacija 4 Otuđenje dugotrajne imovine 5 Praktični primjer ...

rrif - 1.2017, str. 107
Obračun amortizacije za 2016. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Trošak amortizacije dugotrajne imovine iskazuje se prema obračunu koji se sastavlja u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda Poreznim su ...

rrif - 9.2016, str. 27
Procjena goodwilla i dobitka od povoljne kupnje
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Goodwill je dio bilančne aktive a nastaje pri spajanju poslovnih subjekata povezanih kapitalnim ulaganjima Goodwill se u knjigama evidentira ...

Mišljenja
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine
Utorak, 05.04.2016, 410-01/16-01/629

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2016, str. 50
II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Zakonski temelj 2 Imovina koja podliježe obračunu amortizacije 3 Imovina koja ne podliježe obračunu amortizacije 4 Osnovica za obračun ...

Obrt - 1.2016, str. 6
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2015.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Dugotrajna imovina predmet amortizacije 2 Popis dugotrajne imovine obrazac DI 3 Amortizacija 4 Otuđenje dugotrajne imovine 5 Praktični primjer ...

Pitanja i odgovori
Prodaja osobnog automobila kod kojeg nije korišten pretporez oslobođena je PDV-a
Utorak, 25.08.2015.

Trgovačko društvo nabavilo je osobni automobil za potrebe prijevoza zaposlenika trgovački putnici u rujnu 2012 Automobil je nabavljen od autokuće ...

rrif - 8.2015, str. 19
Smanjenje vrijednosti imovine, revalorizacija i odgođeni porezi
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK

U području smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine u 2014 godini došlo je do promjene u poreznom priznavanju rashoda od smanjenja vrijednosti ...

Mišljenja
Porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za rabljena motorna vozila
Petak, 22.05.2015, 410-19/15-11/444

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 27.02.2015.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2015 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Profesionalni kukavičluk Virtualni ...

rrif - 2.2015, str. 279
Knjigovodstveni sažetak neprofitnog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Za 2015 godinu primjenjuje se Pravilnik o neprofitnom računovodstvu O njemu je pisano u posebnom članku u ovom broju časopisa ...