Smanjenje temeljnog kapitala – računovodstvo nekih slučajeva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Smanjenje temeljnog kapitala – računovodstvo nekih slučajeva
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U ovom članku pišemo o smanjenju temeljnog kapitala do kojeg može doći zbog uvođenja eura, ali i u drugim slučajevima. Uz navođenje zakonskih osnova, daju se i primjeri knjiženja koja se odnose na društva s ograničenom odgovornošću.

Temeljni kapital uz ostale sastavnice (pričuve, dobitke, gubitke) ima golemo značenje u procjeni boniteta trgovačkog društva. Zato svako smanjenje temeljnog kapitala može oslabiti samofinanciranje, odnosno povećati zaduženost društva, odnosno pogoršati zaštitu vjerovnika.

  1. Smanjenje temeljnog kapitala kao posljedica uvođenja eura
  2. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala
  3. Smanjenje temeljnog kapitala zbog povlačenja – amortizacije poslovnog udjela
  4. Primjer isplate poslovnog udjela zbog isključenja člana društva koji je udio stekao nakon 1. siječnja 2016. godine
  5. Zaključak
Hashtags:
#PoslovniUdjeli, #SmanjenjeTemeljnogKapitala, #VlastitiPoslovniUdjeli