Računovodstvo otkupa vlastitih poslovnih udjela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Računovodstvo otkupa vlastitih poslovnih udjela
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Društvo s ograničenom odgovornošću može otkupljivati poslovne udjele od svojih članova, čime se smanjuje njihov broj, a prava i obveze iz otkupljenih poslovnih udjela miruju. Zakon o trgovačkim društvima ne zabranjuje otkup poslovnih udjela od članova društva. Na taj način dolazi do promjene u vlasničkoj strukturi društva. Uvjet za otkup vlastitih poslovnih udjela je oblikovanje pričuva, a otkupljeni vlastiti poslovni udjeli evidentiraju se kao stavka kapitala koja smanjuje ukupnu vrijednost kapitala. Više o navedenoj problematici u nastavku članka.

1. Uvod
2. Stjecanje vlastitih poslovnih udjela
3. Porezni položaj otkupa poslovnih udjela
4. Računovodstveno praćenje otkupa vlastitih poslovnih udjela
5. Računovodstveno praćenje prodaje otkupljenih vlastitih poslovnih udjela
6. Objavljivanje podataka o otkupljenim vlastitim poslovnim udjelima
7. Zaključak

Hashtags:
#KapitalniDobitci, #KapitalniGubitci, #PoslovniUdjeli, #Računovodstvo, #VlastitiPoslovniUdjeli