Računovodstvo nabave i uporabe postrojenja i opreme

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Računovodstvo nabave i uporabe postrojenja i opreme
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Postrojenja i oprema čine dio dugotrajne materijalne imovine društva koja se koristi u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave i korištenja postrojenja i opreme u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 6 odnosno MRS-a 16. Pri tome daje primjere knjiženja nabave postrojenja i opreme ovisno o tome kupuje li se navedena imovina iz vlastitih novčanih sredstava društva, iz kredita i dr. te daje primjere naknadnih ulaganja u postrojenja i opremu te troškova održavanja te imovine.

  1. Uvod
  2. Računovodstveno praćenje nabave postrojenja i opreme
  3. Naknadno utvrđivanje vrijednosti postrojenja i opreme
  4. Troškovi održavanja postrojenja i opreme
  5. Naknadna ulaganja u postrojenja i opremu te zamjena značajnih dijelova te imovine
  6. Zaključak
Hashtags:
#Amortizacija, #DugotrajnaImovina, #HSFI16, #MRS16, #Oprema, #Postrojenja, #TrošakNabave