Troškovi održavanja postrojenja i opreme

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Troškovi održavanja postrojenja i opreme
Stranica:
59.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 2/20. pisali smo o troškovima održavanja nekretnina. U ovom članku autorica obrazlaže troškove tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te daje primjere računovodstvenog praćenja navedenih troškova. Uz to, obrazlaže računovodstveno praćenje troškova zamjene značajnih dijelova postrojenja i opreme na primjerima iz poslovne prakse.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Troškovi održavanja postrojenja i opreme
3. Troškovi tekućeg održavanja postrojenja i opreme
4. Troškovi investicijskog održavanja postrojenja i opreme
5. Naknadna ulaganja u postrojenja i opremu i zamjena značajnih dijelova te imovine
6. Zaključak

Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #HSFI16, #MRS16, #Oprema, #Postrojenja, #Računovodstvo, #TroškoviOdržavanja