Računovodstvo troškova održavanja nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U bilancama većine trgovačkih društava, posebice onih koji se bave proizvodnjom, trgovinom, turističkom djelatnošću i sl., nekretnine čine značajnu imovinsku stavku. Zbog toga navedena društva učestalo imaju troškove koji se odnose na održavanje nekretnina, kao što su troškovi manjih popravaka, održavanja sustava za grijanje, hlađenje, obnovu vanjskih i unutarnjih zidova, podova, stolarije i sl. Autorica u članku obrazlaže troškove redovitog i investicijskog održavanja nekretnina te daje primjere računovodstvenog praćenja navedenih troškova. Uz to obrazlaže računovodstveno praćenje troškova zamjene značajnih dijelova nekretnina te postrojenja i opreme koja je ugrađena u nekretnine.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Troškovi održavanja nekretnina
3. Troškovi tekućeg održavanja nekretnina
4. Troškovi investicijskog održavanja nekretnina
5. Rezerviranje za investicijsko održavanje nekretnina
6. Troškovi održavanja unajmljenih nekretnina
7. Zamjene značajnih dijelova građevinskih objekata
8. Zaključak

Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #GrađevinskiRadovi, #HSFI6, #MRS16, #Nekretnine, #Računovodstvo, #TroškoviOdržavanja