Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U poslovnoj praksi sve učestalije poslovne kombinacije predstavljaju pripajanja trgovačkih društva, i to posebice društava s ograničenom odgovornošću, a razlozi tome uglavnom su smanjenje troškova, povećanje udjela na tržištu, porezne uštede i sl. Autorica u članku obrazlaže postupak pripajanja društava s ograničenom odgovornošću odnosno definira pravne i računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti u tom postupku. U članku se daju i primjeri računovodstvenog postupanja pri prijenosu imovine pripojenog društva u društvo preuzimatelja te se objašnjava i porezno motrište predmetnog postupka.

  1. Uvod
  2. Pravno motrište pripajanja d.o.o.-a
  3. Računovodstveno motrište pripajanja d.o.o.-a
  4. Porezno motrište pripajanja
  5. Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za pripojeno društvo
  6. Računovodstveno praćenje pripajanja kapitalno nepovezanih d.o.o.-a
  7. Računovodstveno praćenje pripajanja kapitalno povezanih d.o.o.-a
  8. Amortizacija i smanjenje vrijednosti goodwilla
  9. Zaključak
Hashtags:
#Goodwill, #Pripajanje, #StatusnePromjene