Računovodstveni i porezni položaj softvera

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom članku pišemo o računovodstvenom i poreznom položaju softvera ovisno o tome stječe li se softver od drugih ili razvija unutar društva te o tome između koga se prenosi pravo korištenje softvera, poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj ili poreznih obveznika unutar Europske unije i trećih zemalja. Stjecanje softvera može biti i predmetom obračuna poreza po odbitku.

  1. Uvod
  2. Računovodstveno evidentiranje softvera kojim se koristi za vlastite potrebe
  3. Vrijednost softvera nakon stavljanja u uporabu
  4. Računovodstveno evidentiranje softvera kao trgovačke robe
  5. Porezni položaj softvera
  6. Zaključak
Hashtags:
#HSFI5, #MRS38, #PorezPoOdbitku, #Software