I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2020. godinu

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2021
Članak:
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2020. godinu
Stranica:
5.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Obrtnici kao obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga  obvezno u skladu sa zakonom obavljaju godišnji popis kako bi utvrdili stvarno stanje imovine kao i eventualne manjkove odnosno viškove. Nakon utvrđenog stvarnog stanja trebaju obračunati amortizaciju na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u poslovanju poreznih obveznika.

  1. Dugotrajna imovina – predmet amortizacije
  2. Popis dugotrajne imovine – obrazac di
  3. Amortizacija
  4. Otuđenje dugotrajne imovine
  5. Praktični primjer obračuna i knjiženja amortizacije za 2020. Godinu
Hashtags:
#Amortizacija, #DugotrajnaImovina, #GodišnjiPopis, #Inventura, #Obrtnici, #PopisImovine