Prilog obrtnici

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Obrt - 1.2021, str. 4
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2020. godinu
Obrt - 1.2021, str. 5
II. Kontrola primitaka i izdataka samostalnih obrtničkih djelatnosti za 2020. godinu
Obrt - 1.2021, str. 26
III. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2020. godinu
Obrt - 1.2021, str. 45
IV. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2020. godinu
Obrt - 1.2021, str. 79