Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2021
Članak:
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Stranica:
4.
Autor/i:
Sažetak:
Uz siječanjski broj časopisa RRiF objavljujemo poseban Prilog namijenjen fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Sadržaj Priloga objedinjuje radnje u vezi sa „završnim obračunom“ obrtnika „dohodaša“ – obračun amortizacije, sastavljanjem popisa dugotrajne imovine, sastavljanjem porezne prijave – ali i niza prikaza poslovnih događaja s osvrtima na mišljenja Ministarstva financija. Posebna su objašnjenja dana i za utvrđivanje obveze doprinosa na temelju obavljanja druge djelatnosti kada fizičke osobe uz radni odnos i plaću kod svog poslodavca s kojima imaju zaključen ugovor o radu imaju još i obrt kao „drugu djelatnost“ po osnovi koje su obvezni plaćati doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Obrtnici i slobodna zanimanja koji obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak na temelju podataka iz Knjige primitaka i izdataka, svoju će prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu predati na Obrascu DOH najkasnije do 28. veljače 2021. godine. U slučaju supoduzetništva, nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je najkasnije do 31. siječnja 2021. godine predati Poreznoj upravi prijavu poreza na dohodak od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z.

Opširnije o obračunu amortizacije, kontrolno-analitičkim postupcima pri utvrđivanju dohotka za 2020. godinu, godišnjem popisu kod samostalnih obrtničkih djelatnosti, izradi godišnje porezne prijave i doprinosima kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti, pročitajte u ovom Prilogu.

Hashtags:
#GodišnjiObračun, #Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost