Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 163
Poduzetnička plaća za 2024. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

Obrt - 1.2023, str. 82
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisima je dopušteno uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost U smislu obračunavanja doprinosa ...

rrif - 8.2022, str. 122
Specifičnosti u JOPPD-u kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih slobodnih zanimanja samostalni su osiguranici u okviru mirovinskog i ...

rrif - 6.2022, str. 133
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 41 20 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

Pitanja i odgovori
Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i obračun doprinosa
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Pripada li odvjetniku kao nositelju samostalne djelatnosti pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog izrečene mjere samoizolacije ...

rrif - 9.2021, str. 155
Poslovanje doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koju u okviru privatne prakse obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari s motrišta poreza na ...

rrif - 7.2021, str. 142
Naknade za bolovanje te rodiljni dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtnici te osobe koje obavljaju djelatnost samostalno u okviru profesionalnog zanimanja djelatnost poljoprivrede ...

rrif - 7.2021, str. 129
Poslovanje samostalne djelatnosti odvjetnika i javnih bilježnika
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

S motrišta poreza na dohodak odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti smatraju se djelatnostima slobodnih zanimanja koje obavljaju fizičke osobe koje su ...

Obrt - 1.2021, str. 79
IV. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2020. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurane te svoje doprinose podmiruju prema propisanoj ...

Obrt - 1.2021, str. 45
III. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čl 29 Zakona ...

Obrt - 1.2021, str. 26
II. Kontrola primitaka i izdataka samostalnih obrtničkih djelatnosti za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema čl 34 st 1 Zakona porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja trebaju utvrđivati dohodak ...

Obrt - 1.2021, str. 4
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu

Uz siječanjski broj časopisa RRiF objavljujemo poseban Prilog namijenjen fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige u ...

rrif - 12.2020, str. 256
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnji popis inventura kod samostalnih obrtničkih djelatnosti je obvezna a ujedno je jedna od bitnih pripremnih radnji pri izradi ...

rrif - 7.2020, str. 131
Primitci od potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici u praksi sve se češće koriste državnim potporama pomoćima subvencijama poticajima kao jednim od motiva za samozapošljavanje osnivajući ...

Obrt - 1.2020, str. 88
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2019. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurane te svoje doprinose podmiruju prema ...

rrif - 12.2019, str. 226
Paušalno plaćanje poreza i doprinosa samostalnih djelatnosti u 2020. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Fizičke osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV a a ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta te ...

rrif - 10.2019, str. 117
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja a utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga dužne su ...

rrif - 9.2019, str. 143
Likvidacija – prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili po sili zakona ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju ...

rrif - 9.2019, str. 133
Osnivanje obrta i obavljanje slobodnih zanimanja od strane državljana EU-a u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u članku navodi uvjete pod kojima državljani EU a mogu osnivati i obavljati samostalnu djelatnost obrta i slobodnih ...

rrif - 4.2019, str. 164
Bolovanje osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtnici osobe koje obavljaju djelatnost samostalno u okviru profesionalnog zanimanja te osobe ...

rrif - 3.2019, str. 203
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Specifičnost poljoprivredne djelatnosti je u njezinoj povezanosti s prirodom koja zahtijeva intenzivne radove primjerene godišnjom dobu kada nastaje potražnja ...

rrif - 3.2019, str. 197
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti samostalno kao obrt poljoprivrednu djelatnost ili neko drugo profesionalno zanimanje su u pravilu obveznici ...

rrif - 1.2019, str. 159
Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2018. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu za 2018 godinu predaje se na obrascu DOH odnosno DOH Z i to za samostalne obrtničke ...

rrif - 12.2018, str. 220
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2019. godini – obveze s motrišta PDV- a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju godine ako su ispunili ...

rrif - 12.2018, str. 213
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva s ...

rrif - 10.2018, str. 146
Poslovanje obrtnika mesara
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje mesara može se obavljati kao trgovačka ili prerađivačka djelatnost S pravnog motrišta ta se djelatnost može obavljati kao ...

rrif - 7.2018, str. 177
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Cvjećarska se djelatnost može obavljati proizvodnjom ili isključivo trgovinom Djelatnost se prema poreznom položaju može definirati kao obiteljsko poljoprivredno ...

rrif - 5.2018, str. 171
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog posebnosti ...

rrif - 3.2018, str. 246
Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autori: Izv. prof. dr. sc. Željana ALJINOVIĆ BARAĆ , ovl. rač.
Doc. dr. sc. Slavko ŠODAN , ovl. rač.

Glavni cilj financijske analize poslovanja je procjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja za što se najčešće koriste različiti financijski pokazatelji ...

rrif - 3.2018, str. 239
Zaprimanje i verifikacija porezne prijave obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave na novim obrascima DOH i DOH Z te utvrđivanje godišnjeg dohotka za 2017 godinu ...

rrif - 3.2018, str. 231
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U poreznom sustavu Republike Hrvatske postoji obveza a i mogućnost da fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtničku ...

rrif - 3.2018, str. 224
Nabava osobnih automobila i izdatci uporabe kod „dohodaša“ u 2018. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovome članku daje se pregled izmjena Zakona o PDV u koje su stupile na snagu 1 siječnja 2018 ...

rrif - 2.2018, str. 244
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2018. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Visina doprinosa za obvezna osiguranja određuje se za svaku godinu prema prosječno isplaćenoj bruto plaći radnicima kod pravnih osoba ...

Obrt - 1.2018, str. 77
IV. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurane te svoje doprinose podmiruju prema ...

Obrt - 1.2018, str. 44
III. Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2017. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnja poreznu prijavu za 2017 godinu predaje se na NOVOM obrascu DOH odnosno DOH Z i to za samostalne ...

rrif - 12.2017, str. 254
Obveze s motrišta PDV- a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2018. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se članku daju bitne napomene obveze i porezne posljedice pri prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u ...

rrif - 12.2017, str. 246
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji u pravilu utvrđuju dohodak na ...

PrPI - 11.2017, str. 27
Posebnosti godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak koji se primjenjuju od 1 siječnja 2017 ...

rrif - 11.2017, str. 187
Olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost a čiji se primitci i izdatci odnosno dohodak utvrđuju putem poslovnih knjiga oporezuju ...

rrif - 11.2017, str. 178
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2018. i obveze za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva provodi se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak te ...

rrif - 4.2017, str. 152
Promjena oporezivanja samostalne djelatnosti na paušalno oporezivanje
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta te poljoprivrede i šumarstva mogu birati način oporezivanja Porezni obveznik tako može ...

rrif - 2.2017, str. 288
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Od 1 siječnja 2017 godine primjenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa prema svima osnovama obveznih osiguranja Napominjemo da ...

rrif - 2.2017, str. 43
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

U okviru porezne reforme od početka ove godine stupio je na snagu novi Zakona o porezu na dohodak te ...

rrif - 2.2017, str. 39
Izmjene u oporezivanu samostalne djelatnosti u 2017. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Novim Zakonom o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1 siječnja 2017 godine propisane su i izmjene za ...

rrif - 12.2016, str. 274
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji u pravilu utvrđuju dohodak na temelju ...

rrif - 12.2016, str. 269
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2017. godini s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju godine ako su ispunili ...

PrPI - 11.2016, str. 30
Godišnji popis kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Krajem poslovne godine svi poduzetnici a tako i samostalne obrtničke djelatnosti trebaju provesti godišnji popis inventuru Iskazane razlike mogu ...