Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Stranica:
231.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U poreznom sustavu Republike Hrvatske postoji obveza a i mogućnost da fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtničku djelatnost, djelatnost poljoprivrede i šumarstva te kao profesionalnu djelatnost koji su, u načelu, obveznici poreza na dohodak, promijene način oporezivanja te plaćaju porez na dobitak. Prema Zakonu o porezu na dobit obvezni su plaćati porez na dobitak kada premaše određene zadane pokazatelje u poslovanju u kalendarskoj godini. Međutim, promijeniti način oporezivanja mogu odlučiti i dragovoljno. Kada zadani pokazatelji u poslovanju zbog kojih su bili obvezni prijeći na oporezivanje dobitka umjesto dohotka postanu niži ili je proteklo najmanje tri godine od prelaska na oporezivanje porezom na dobitak, navedeni poduzetnici mogu ponovo odlučiti plaćati porez na dohodak. Što treba u tom slučaju učiniti s početkom naredne godine- poreznog razdoblja pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Kako sastaviti početno stanje prilikom promjene načina oporezivanja s poreza na dobitak na oporezivanje porezom na dohodak
3. Promjena u plaćanju doprinosa

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost