Zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti (pristupanje zajedničkom obrtu ili istupanje iz zajedničkog obrta)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti (pristupanje zajedničkom obrtu ili istupanje iz zajedničkog obrta)
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Prema Zakonu o obrtu, dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Međusobni odnosi supoduzetnika u zajedničkom obrtu uređuju se ugovorom o ortaštvu prema odredbama Zakona o obveznim odnosima. U članku je prikazan primjer Ortačkog ugovora, pojašnjavaju se zakonom propisane odredbe te prikazuju poslovne i porezne evidencije prije pristupanja supoduzetnika u ortaštvo, za vrijeme obavljanja zajedničke djelatnosti i nakon istupanja jednog od supoduzetnika iz zajedničkog obavljanja obrtničke djelatnosti.
  1. UVOD
  2. UGOVOR O ORTAŠTVU
  3. ODREĐIVANJE POREZNE OBVEZE PRI ISTUPANJU NOSITELJA DJELATNOSTI
  4. PRIMITCI I IZDATCI U OBAVLJANJU OBRTNIČKE DJELATNOSTI
  5. POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE
  6. KNJIGA PROMETA
  7. EVIDENCIJA O TRAŽBINAMA I OBVEZAMA
  8. EVIDENCIJA O NABAVI I UPORABI REPRODUKCIJSKOG I POTROŠNOG MATERIJALA
Hashtags:
#KPI, #ObrazacDOH, #Obrtnici, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost, #SamostalnaDjelatnost