Paušalno plaćanje poreza i doprinosa samostalnih djelatnosti u 2020. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Paušalno plaćanje poreza i doprinosa samostalnih djelatnosti u 2020. godini
Stranica:
226.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a, a ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva, mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza ako im ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju nisu veći od 300.000,00 kn. Iako kod paušalnog plaćanja poreza ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga, osim knjige prometa na Obrascu KPR, paušalist je obvezan za svaku isporuku dobara ili obavljenu uslugu ispostaviti kupcu račun propisana sadržaja.
      Kod paušalnog oporezivanja unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja, dok se konačna porezna obveza utvrđuje prema ostvarenom prometu iskazanom na Obrascu PO-SD. Paušalisti koji su korisnici sustava ePorezna, za 2019. godinu podnose Obrazac PO-SD elektroničkim putem nadležnoj ispostavi Porezne uprave, najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.

1. Uvod
2. Uvjeti za paušalno plaćanje poreza
3. Evidencije paušalista prema pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
4. Koje samostalne djelatnosti mogu plaćati porez u paušalnoj svoti
5. Propisani rok za prijavu paušalnog oporezivanja dohotka
6. Promjena načina oporezivanja i prijelaz na paušalno oporezivanje
7. Godišnji paušalni porez i rokovi plaćanja
8. Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje i nastavak vođenja poslovnih knjiga
9. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja
10. Dostavljanje obrasca po-sd za 2019. Godinu
11. Zaključak

Hashtags:
#ObrazacPO-SD, #Obrtnici, #ObrtniciPaušalisti, #SamostalnaDjelatnost