Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
Stranica:
177.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Cvjećarska se djelatnost može obavljati proizvodnjom ili isključivo trgovinom. Djelatnost se prema poreznom položaju može definirati kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili kao obrt. U skladu s tom činjenicom oporezivanje s motrišta poreza na dohodak ove vrste djelatnosti može biti paušalno ili se dohodak od samostalne djelatnosti može utvrđivati na temelju poslovnih knjiga. U ovom će članku biti riječ o fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost cvjećarstva u sustavu poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuju putem poslovnih knjiga.

1. Oblici obavljanja cvjećarske djelatnosti
2. Poslovne knjige obveznika poreza na dohodak
3. Ulazak cvjećara u sustav PDV-a
4. Cvjećari trgovci – trgovina na malo
5. Primjer evidentiranja poslovnih promjena

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost