Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 7.2018, str. 5
Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine
rrif - 7.2018, str. 9
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate
rrif - 7.2018, str. 17
Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima
rrif - 7.2018, str. 26
Računovodstveno praćenje ulaganja u komponente informacijskog sustava
rrif - 7.2018, str. 41
Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 7.2018, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse
rrif - 7.2018, str. 57
Temeljni kapital i prodaja imovine
rrif - 7.2018, str. 61
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2018. godinu
rrif - 7.2018, str. 64
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
rrif - 7.2018, str. 66
Ovrha na regresu i naknadi plaće za vrijeme godišnjeg odmora
rrif - 7.2018, str. 73
Plaće po sudskoj presudi
rrif - 7.2018, str. 76
Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a
rrif - 7.2018, str. 85
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
rrif - 7.2018, str. 92
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
rrif - 7.2018, str. 107
Utvrđivanje obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
rrif - 7.2018, str. 122
Porezni i socijalni status umjetnika
rrif - 7.2018, str. 138
Porezni i računovodstveni položaj elektronički obavljenih usluga
rrif - 7.2018, str. 152
Statusne promjene i odbitak pretporeza – sudska praksa
rrif - 7.2018, str. 164
Najdulje trajanje revizijskog angažmana
rrif - 7.2018, str. 169
Standardni menadžerski izvještaji
rrif - 7.2018, str. 174
Financiranje malih i srednjih poduzeća
rrif - 7.2018, str. 175
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
rrif - 7.2018, str. 177
Označavanje pretpakiranog meda
rrif - 7.2018, str. 190
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
rrif - 7.2018, str. 195
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
rrif - 7.2018, str. 202
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
rrif - 7.2018, str. 211
Opravdani razlozi za izvanredni otkaz kroz slučajeve iz sudske prakse
rrif - 7.2018, str. 222
Ugostiteljska ostava prilikom pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga
rrif - 7.2018, str. 226
Društveni ugovor – materijalne i formalne odredbe
rrif - 7.2018, str. 233
Podugovaratelji u postupcima javne nabave
rrif - 7.2018, str. 236
Poništenje postupka javne nabave
rrif - 7.2018, str. 245
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 7.2018, str. 250
Novi propisi
rrif - 7.2018, str. 258
Stručne informacije
rrif - 7.2018, str. 264