Računovodstvo, revizija i financije 7/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate
Autori: Andreja TOMLJENOVIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje ulaganja u komponente informacijskog sustava
Autor: Ines NOVAKOVIĆ , mag. oec. i ovl. rač.
Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Temeljni kapital i prodaja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ovrha na regresu i naknadi plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Plaće po sudskoj presudi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Utvrđivanje obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni i socijalni status umjetnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni i računovodstveni položaj elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Statusne promjene i odbitak pretporeza – sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Najdulje trajanje revizijskog angažmana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Standardni menadžerski izvještaji
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Financiranje malih i srednjih poduzeća
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Označavanje pretpakiranog meda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Opravdani razlozi za izvanredni otkaz kroz slučajeve iz sudske prakse
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Ugostiteljska ostava prilikom pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Društveni ugovor – materijalne i formalne odredbe
Autori: Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.
Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.
Podugovaratelji u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poništenje postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.