Temeljni kapital i prodaja imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Temeljni kapital i prodaja imovine
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju: povrat dijela temeljnog kapitala u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine putem zastupnika.
     S obzirom na to da se jedan oblik imovine zamjenjuje drugim oblikom imovine, smatramo da pri „povratu“ te nove vrste imovine ne dolazi do posla koji bi zahtijevao uporabu transakcijskih računa, odnosno upotrebu računa razreda 5 i 8.
      Ako se dugotrajna nefinancijska imovina prodaje putem zastupnika, prijeporno je, ako prihodi od prodaje pripadaju nadležnom proračunu, tko nadoknađuje trošak usluge zastupanja.

1. Povrat dijela temeljnog kapitala u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
2. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine putem zastupnika

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo