Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2018. godinu
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

     Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS-NPF – kao jedan od financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu i ove se godine predaje za razdoblje siječanj – lipanj. On se predaje do 30. srpnja 2018. godine. S obzirom na to da nema promjena u sustavu neprofitnog računovodstva, nema promjena ni u odnosu na istovrsni financijski izvještaj iz istog razdoblja prethodne godine Ovaj izvještaj predaju samo one neprofitne organizacije koje primjenjuju dvostavno neprofitno knjigovodstvo.

1. Uvod
2. Temeljne napomene
3. Revizija
4. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo