Porezni i računovodstveni položaj elektronički obavljenih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Porezni i računovodstveni položaj elektronički obavljenih usluga
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Razvojem tehnike i tehnologije elektronički obavljene usluge postaju sve zastupljenije. Za pravilno porezno postupanje kod tih usluga bitno je pravilno definirati što se, u skladu s poreznim propisima, smatra elektronički obavljenim uslugama, telekomunikacijskim uslugama i uslugama radijskog i televizijskog emitiranja. Kod određivanja poreznog položaja ovih usluga bitno je i kome se one obavljaju. U članku objašnjavamo što se smatra pojedinom skupinom usluga, koji je njihov porezni položaj, ovisno o tome kome se pružaju, gdje se korisnik nalazi te na koji se način prijavljuje i plaća PDV-a putem sustava MOSS.

1. Uvod
2. Definiranje telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga
3. Porezni položaj obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga
4. Posebni postupak oporezivanja usluga
5. Računovodstveno postupanje kod RH poreznog obveznika
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi