Plaće po sudskoj presudi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Plaće po sudskoj presudi
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Kada se isplaćuju plaće ostvarene u proteklim poreznim razdobljima po sudskoj presudi – nagodbi tijekom sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u te u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima, doprinose, porez na dohodak i prirez obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka prema propisima koji su bili na snazi na dan kada je isplata trebala biti obavljena. Uvjet je da utužena svota primitka odnosno svota primitka utvrđena nagodbom sadržava iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Kako navedeno treba provesti u praksi, objašnjava se u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Kako obračunati porez na dohodak i doprinose na plaću prema sudskoj presudi u skladu s čl. 25. st. 6. Zakona
3. Kako treba postupiti sa zateznim kamatama
4. Kako postupiti s utuženim neoporezivim primitcima

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja