Primitci osoba koje rade na temelju ugovora kod neprofifitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 4.2009
Članak:
Primitci osoba koje rade na temelju ugovora kod neprofifitnih organizacija
Stranica:
21.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Svrha osnivanja neprofitnih organizacija u pravilu nije ostvarivanje dobitka, nego osnivanje neprofitnih organizacija motivirano ostvarenjem i poticanjem nekog društveno korisnog cilja ili interesa određene skupine građana ili skupine pravnih osoba. Neprofitne organizacije obično zapošljavaju manji broj radnika. One su na tržištu rada u cijelosti izjednačene s drugim poslodavcima pri primjeni propisa radnog prava i drugih propisa koji uređuju prava radnika i obveze poslodavca. U dijelu koji se odnosi na sustav oporezivanja primitaka koje fizičkim osobama isplate neprofitne organizacije, radi svoje posebne, opće društvene djelatnosti, katkad imaju drukčiji položaj od ostalih pravnih osoba.
Hashtags:
#Dohodak, #Dohodak, #DrugiDohodak, #DrugiDohodak, #Neprofitno, #PDV, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #Pravo, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja, #TroškoviOsoblja