Baza znanja

Sadržaj za tab Pomoć

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2020, str. 98
Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pregovarački timovi Vlade RH s jedne strane i pregovarački timovi reprezentativni sindikata državnih i javnih službi s druge strane ...

rrif - 12.2020, str. 306
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sažeto prikazuju što stranama ugovora o radu poslodavcu i radniku stoji na raspolaganju u slučaju ...

rrif - 12.2020, str. 302
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom ...

rrif - 12.2020, str. 87
Naknada troškova zbog nastalog manjka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autor daje sažet osvrt na aktualna i za praksu bitna pitanja vezana za manjak koji je ...

rrif - 12.2020, str. 24
Što donosi Konačni prijedlog Zakona o strancima
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Vlada RH je 5 studenoga 2020 godine uputila Hrvatskom saboru Konačni prijedlog Zakona o strancima Za poslodavce najvažniju i ...

rrif - 11.2020, str. 202
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Goran Topić , mag. iur.

U prvom dijelu članka u prošlom broju časopisa bavili smo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora ...

pip - 11.2020, str. 29
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Ograničenje rada nedjeljom prilično je kontroverzno pitanje u europskim državama zbog spleta različitih interesa U članku se donosi usporedba zakonodavstva ...

pip - 11.2020, str. 12
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave problematikom postupanja poslodavca i time što mu stoji na raspolaganju u slučajevima u kojima ...

pip - 11.2020, str. 4
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpore gospodarstvu za srpanj i kolovoz 2020 godine ...

rrif - 10.2020, str. 171
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen još u srpnju 2020 godine novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo u nekim se svojim odredbama ...

rrif - 10.2020, str. 164
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Goran Topić , mag. iur.

Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi Upravo ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 10.2020, str. 77
Neplaćeni dopust u vrijeme istražnog zatvora radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ovim člankom autori razmatraju radnopravne obveze poslodavca i njegove obveze u odnosu na porezno motrište i motrište doprinosa kada za ...

rrif - 9.2020, str. 176
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje Ostali samostalni osiguranici obrt i ...

rrif - 9.2020, str. 172
Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Poznata je činjenica da je prije jednog od oblika otkaza ugovora o radu to je redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ...

rrif - 9.2020, str. 75
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovom broju časopisa RRiF donosimo odgovore na aktualna pitanja iz knjigovodstva poreza na dodanu vrijednost plaćanja spomeničke rente ...

pip - 9.2020, str. 17
Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

U nastojanju da se pobliže uredi rad od kuće kao sve češći oblik rada tijekom pandemije nastaju brojna pitanja koja ...

pip - 9.2020, str. 10
Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom regulative aktualnog Zakona o radu i de lege ferenda Naime prema najavama u ...

rrif - 8.2020, str. 167
Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

S obzirom na okolnosti prouzročene bolešću COVID 19 i smanjenjem opsega poslovanja sve veći broj poslodavaca za svoje radnike ...

rrif - 7.2020, str. 149
Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

U svjetlu uvođenja skraćenoga radnog vremena u nas u sklopu mjera očuvanja radnih mjesta a što je prouzročeno aktualnom ...

rrif - 7.2020, str. 143
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi ...

rrif - 7.2020, str. 39
Odabrano iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava u području javnih služi uređena su između ostalih izvora radnog prava i odgovarajućim ...

rrif - 7.2020, str. 36
O nekim odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava uređena su u odnosu na državne službenike i namještenike važećim kolektivnim ugovorom koji ...

pip - 7.2020, str. 9
Rad maloljetnih osoba
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor u članku prikazuje osnovne elemente zakonskog i drugog uređenja rada maloljetnih osoba kao skupine građana koja je pod posebnom ...

pip - 7.2020, str. 3
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpori gospodarstvu Vlada RH do sada je donijela ...

rrif - 6.2020, str. 176
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

S obzirom na izvanredne okolnosti koje su nastale zbog proglašenja epidemije bolesti COVID 19 postavlja se pitanje na koji ...

rrif - 6.2020, str. 163
Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju aktualna i važna pitanja sezonskog rada s osobitim osvrtom na motrišta poreza doprinosa i ...

pip - 6.2020, str. 92
Pravo na isključivanje u radnom pravu
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Pravo na isključivanje jest pravo radnika da ne komunicira s poslodavcem izvan radnog vremena i radnog mjesta uporabom informacijskih i ...

pip - 6.2020, str. 24
Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Anticipirajući uvođenje skraćenog rada u RH ili kako se ponegdje navodi skraćenoga radnog vremena u ovom se članku kratko i ...

pip - 6.2020, str. 15
Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Autorica u članku razmatra zanimljiva i važna pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje ...

pip - 6.2020, str. 9
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za ...

rrif - 5.2020, str. 207
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana Velaj , mag. iur.

Redoviti otkaz ugovora o radu kao jedan od načina prestanka ugovora o radu koji se upućuje po redovitom tijeku ...

rrif - 5.2020, str. 28
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kako bi se ispravno provodile odredbe Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama osnovano je tijelo ...

rrif - 4.2020, str. 246
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Radi ispravne provedbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike tijelo koje je dobilo ovlast tumači njegove odredbe U ...

rrif - 4.2020, str. 213
Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U slučaju smrti radnika u praksi se često postavljaju pitanja koje se sve radno pravne posljedice pojavljuju u vezi ...

rrif - 4.2020, str. 30
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Posljednjih mjeseci na globalnoj je razini prisutna pandemija pod nazivom Coronavirus COVID 19 Osim zdravstvenih i s time povezanih ...

pip - 4.2020, str. 17
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

HZZ je uveo novu Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom Korisnici te mjere su poslodavci koji trpe ...

pip - 4.2020, str. 7
Aktualna pitanja radnih odnosa u uvjetima nCoV bolesti (COVID-19)
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom mogućeg rješavanja pitanja koja se odnose na radne odnose u izvanrednim situacijama prouzročenim ...

rrif - 3.2020, str. 205
Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju pitanja vezana uz radno pravni položaj likvidatora te ona koja se odnose na položaj ...

pip - 3.2020, str. 54
Zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama – uvjeti natječaja
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i jezgrovit način razmatra značajna pitanja vezana uz udovoljavanje uvjetu natječaja za zasnivanje radnog ...

pip - 3.2020, str. 50
Radni odnos u svjetlu novele Zakona o službi u Oružanim snagama RH
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor se u ovom članku bavi zadnjim novelama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Tim su novelama Zakona ...

pip - 3.2020, str. 43
Dopunski rad
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor u članku obrađuje institut dopunskog rada koji je s trenutačno važećom verzijom Zakona o radu uveden u hrvatski radnopravni ...

rrif - 3.2020, str. 58
Uvećanje plaće za državne službenike i namještenike koji rade na EU-projektima
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

Pravo na uvećanje plaće do 30 za državne službenike koji rade na EU projektima propisano je odredbom čl 26 ...

pip - 3.2020, str. 7
Što prijedlog novog Zakona o strancima znači za zapošljavanje državljana trećih zemalja u 2020. godini
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Vlada Republike Hrvatske je nakon provedenog savjetovanja podnijela Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona o strancima S obzirom na to da se ...

rrif - 2.2020, str. 206
Pravo na mirovinu od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju koji stupa na snagu 1 siječnja 2020 godine kao rezultat uvažavanja volje ...

rrif - 2.2020, str. 198
Rad državljana trećih zemalja u RH u 2020. godini – prijelazni režim i Nacrt prijedloga novog Zakona o strancima
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Uvjeti boravka i rada državljana trećih zemalja u RH uređeni su odredbama Zakona o strancima Odredbe trenutačno važećeg Zakona ...

pip - 2.2020, str. 55
Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena
Autor: Goran Topić , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u članku obrađuju dva instituta čija je primarna svrha pomoći poslodavcu u kvalitetnijoj organizaciji radnih procesa putem određivanja rasporeda ...

pip - 1.2020, str. 88
Pojam i vrste radnog vremena
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Radno vrijeme jedan je od najvažnijih instituta radnog prava i jedna od najznačajnijih sastavnica radnih odnosa Autor stoga u članku ...