Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2023, str. 22
Posebna zaštita djece i maloljetnika na radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra aktualna i bitna pitanja vezana za zaštitu djece na radu ...

pip - 9.2023, str. 14
Videonadzor radnih prostorija i zaposlenika
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način uz iznošenje normativnog okvira opisuje uvjete i način uvođenja videonadzora pretpostavke ...

Mišljenja
Nejednaki raspored radnog vremena, slobodni dani umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad, noćni rad
Četvrtak, 15.06.2023, 110-01/23-01/139

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 6.2023, str. 3
Aktualna pitanja korištenja godišnjeg odmora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje godišnjeg odmora ...

pip - 5.2023, str. 44
EU staje na kraj rodno uvjetovanim razlikama u plaćama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Kao značajan zakonodavni iskorak Europski je parlament usvojio nacrt nove direktive o jednakosti plaća muškaraca i žena Time se želi ...

pip - 5.2023, str. 33
Otpremnina u svjetlu novoga zakonskog uređenja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra slučajeve u kojima prilikom prestanka ugovora o radu radnik ima ...

pip - 4.2023, str. 9
Novi režim dodatnoga (dopunskog) rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku na jezgrovit način prikazuje institut dodatnog rada koji je starim zakonskim rješenjem bio šturo normiran a ...

pip - 4.2023, str. 3
Rad putem digitalnih radnih platformi
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Uređenje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi bio je najveći izazov zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu ...

rrif - 3.2023, str. 100
Pravo na otpremninu i isplata
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

Pitanja i odgovori
Povećana plaća
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Kada je poslodavac dužan isplatiti povećanu plaću i u kojoj svoti?

Pror - 1.2023, str. 16
Plaće i materijalna prava u javnim službama
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Jedna velika skupina osoba koje rade u javnom području je ona koja se naziva službenicima i namještenicima u javnim službama ...

rrif - 10.2022, str. 151
Četvrte promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovim trima promjenama primjenjuju sve osobe koje ...

pip - 10.2022, str. 17
O ponašanju radnika koje može prouzročiti otkaz te o otkazu radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Otkaz ugovora o radu kao način prestanka radnog odnosa poslodavac može dati radniku jasno uz ispunjenje zakonom propisnih uvjeta S ...

Vijesti
Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Utorak, 08.03.2022.

Iako mnoga društva i obrti koji se bave graditeljstvom nisu izvorno potpisnici Kolektivnog ugovora za graditeljstvo zbog proširenja njegove primjena ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

Pitanja i odgovori
Odricanje od prava na otpremninu
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na ...

rrif - 11.2021, str. 173
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Plaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom o ...

Vijesti
Tumačenja kolektivnih ugovora za javno područje
Srijeda, 14.07.2021.

Radno pravo u javnom području uređeno je i općim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike odnosno službenike i namještenike ...

Vijesti
Prava trudnih radnica
Četvrtak, 01.07.2021.

Ostvaruju li trudnice sva prava koja im pripadaju prema zakonskim propisima Najčešće korišteno pravo koje ostvaruju trudne radnice je pravo ...

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

rrif - 5.2021, str. 86
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza poslodavca je obračunati i isplatiti plaću radniku najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec Ako poslodavac to ...

Pror - 5.2021, str. 54
Izmjene u sustavu centraliziranog obračuna plaća za javni sektor
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na to da se plaće u javnom sektoru obračunavaju putem centraliziranog obračuna plaća tzv COP a promjenom okolnosti ...

pip - 4.2021, str. 36
Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovome članku autor upućuje na važnije odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnog ugovora za zaposlenike ...

pip - 3.2021, str. 38
Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1 ožujka do ...

pip - 3.2021, str. 36
Rad umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Jedan od načina rada umirovljenika a da pritom i nadalje zadrži svoju mirovinu jest obavljanje djelatnosti kao sporednog zanimanja dakako ...

pip - 3.2021, str. 29
Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novim Zakonom o strancima ukinuta je godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja te je umjesto toga uveden sustav u ...

pip - 2.2021, str. 78
Zakonska zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje temu radnopravnog uređenja i posebne zaštite položaja trudnica roditelja i posvojitelja dakle osoba koje se nalaze ...

pip - 2.2021, str. 73
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku prikazuje pravnu mogućnost izmjene ugovora o radu u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju ...

pip - 2.2021, str. 20
Boravak državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1 siječnja 2021 godine čime je prestao važiti prijašnji Zakon o strancima ...

Pror - 12.2020, str. 98
Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pregovarački timovi Vlade RH s jedne strane i pregovarački timovi reprezentativni sindikata državnih i javnih službi s druge strane ...

rrif - 12.2020, str. 306
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sažeto prikazuju što stranama ugovora o radu poslodavcu i radniku stoji na raspolaganju u slučaju ...

rrif - 12.2020, str. 302
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom ...

rrif - 12.2020, str. 87
Naknada troškova zbog nastalog manjka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autor daje sažet osvrt na aktualna i za praksu bitna pitanja vezana za manjak koji je ...

rrif - 12.2020, str. 24
Što donosi Konačni prijedlog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Vlada RH je 5 studenoga 2020 godine uputila Hrvatskom saboru Konačni prijedlog Zakona o strancima Za poslodavce najvažniju i ...

rrif - 11.2020, str. 202
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U prvom dijelu članka u prošlom broju časopisa bavili smo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora ...

pip - 11.2020, str. 29
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Ograničenje rada nedjeljom prilično je kontroverzno pitanje u europskim državama zbog spleta različitih interesa U članku se donosi usporedba zakonodavstva ...

pip - 11.2020, str. 12
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave problematikom postupanja poslodavca i time što mu stoji na raspolaganju u slučajevima u kojima ...

pip - 11.2020, str. 4
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpore gospodarstvu za srpanj i kolovoz 2020 godine ...

rrif - 10.2020, str. 171
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen još u srpnju 2020 godine novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo u nekim se svojim odredbama ...

rrif - 10.2020, str. 164
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi Upravo ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 10.2020, str. 77
Neplaćeni dopust u vrijeme istražnog zatvora radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ovim člankom autori razmatraju radnopravne obveze poslodavca i njegove obveze u odnosu na porezno motrište i motrište doprinosa kada za ...

rrif - 9.2020, str. 176
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje Ostali samostalni osiguranici obrt i ...

rrif - 9.2020, str. 172
Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Poznata je činjenica da je prije jednog od oblika otkaza ugovora o radu to je redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ...

rrif - 9.2020, str. 75
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovom broju časopisa RRiF donosimo odgovore na aktualna pitanja iz knjigovodstva poreza na dodanu vrijednost plaćanja spomeničke rente ...

pip - 9.2020, str. 17
Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U nastojanju da se pobliže uredi rad od kuće kao sve češći oblik rada tijekom pandemije nastaju brojna pitanja koja ...

pip - 9.2020, str. 10
Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom regulative aktualnog Zakona o radu i de lege ferenda Naime prema najavama u ...

rrif - 8.2020, str. 167
Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na okolnosti prouzročene bolešću COVID 19 i smanjenjem opsega poslovanja sve veći broj poslodavaca za svoje radnike ...

rrif - 7.2020, str. 149
Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U svjetlu uvođenja skraćenoga radnog vremena u nas u sklopu mjera očuvanja radnih mjesta a što je prouzročeno aktualnom ...

rrif - 7.2020, str. 143
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi ...