Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Donesen je novi Pravilnik o evidencijama radnog vremena i dr. evidencijama o radnicima
Ponedjeljak, 13.05.2024.

Nakon skoro sedam godina donesen je novi propis kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i koji ...

pip - 5.2024, str. 39
Oblik ugovora o radu i presumpcija radnoga odnosa
Autor: Valentino KUZELJ , univ. mag. iur.

Odredbe o obliku ugovora u okviru pravila obveznog prava više su puta razmatrane S druge strane šire promatranje odredaba o ...

pip - 5.2024, str. 31
Platformski rad prema Zakonu o radu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Republika Hrvatske jedna je od prvih zemalja Europske unije koja je cjelovito zakonski uredila pitanje rada putem digitalnih platformi odnosno ...

pip - 5.2024, str. 26
O nekim vidovima novog modela ocjenjivanja državnih službenika
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Novi Zakon o državnoj službi te Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama donijeli su određene promjene u ...

pip - 5.2024, str. 14
Neka praktična pitanja kolektivnih ugovora proširene primjene
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Kolektivni ugovor predstavlja temelj zasnivanja kolektivnoga radnog odnosa u nas Pri obradi materije kolektivnih ugovora za praksu u okviru obavljanja ...

pip - 5.2024, str. 8
Načini sezonskog zapošljavanja uz korištenje poticajne mjere HZZ-a
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku iznosi cjelovit prikaz instituta sezonskog zapošljavanja radnika u svjetlu zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu ...

pip - 5.2024, str. 3
Pravo na godišnji odmor
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Svaki radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku pojedinu kalendarsku godinu Godišnji odmor poslodavac utvrđuje a radnik koristi ...

pip - 4.2024, str. 20
Učinci novele Zakona o radu nakon prve godine primjene
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Na zanimljiv i transparentan način autorica u ovome članku razmatra učinke zadnjih iznimno velikih i značajnih izmjena i dopuna Zakona ...

pip - 4.2024, str. 16
Najvažnije novosti iz Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom je članku iznesen jezgrovit prikaz izmijenjenih i dopunjenih odredaba novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama ...

pip - 4.2024, str. 8
Otkazi i ocjenjivanje učitelja i nastavnika u školama na temelju Zakona o plaćama
Autor: Doc. dr. sc. Ivan OBADIĆ

U ovom se članku obrađuje postupak ocjenjivanja učinkovitosti rada učitelja i nastavnika u sustavu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja prema Zakonu ...

pip - 4.2024, str. 3
Plaće u javnom sektoru
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U javnom se sektoru od obračuna plaće za ožujak 2024 godine primjenjuje potpuno nov način njezina obračuna iako nije mijenjana ...

pip - 3.2024, str. 27
Mobing kao oblik zlostavljanja na radu
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra mobing kao kazneno djelo zlostavljanja na radu njegov štetni utjecaj i posljedice koje izaziva kako ...

rrif - 2.2024, str. 171
Rad putem digitalnih platformi
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Od 1 siječnja 2024 godine Hrvatska će biti prva europska država koja je na cjelovit način zakonom uredila rad koji ...

pip - 2.2024, str. 7
Zahtjevi europske direktive o primjerenima minimalnim plaćama
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Materija minimalne plaće iznimno je aktualna i dinamična U nas je način utvrđivanja svote te plaće rokovi njezina utvrđivanja način ...

pip - 2.2024, str. 3
O radu na izdvojenome mjestu rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o radu je temelj zasnivanja radnog odnosa u nas Sam se rad može obavljati u prostoru poslodavca te na ...

Pitanja i odgovori
Evidencija rada korištenjem digitalnih radnih platformi
Petak, 19.01.2024.

U čemu se sastoji novouređena evidencija rada korištenjem digitalnih radnih platformi?

pip - 11.2023, str. 22
Posebna zaštita djece i maloljetnika na radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra aktualna i bitna pitanja vezana za zaštitu djece na radu ...

pip - 9.2023, str. 14
Videonadzor radnih prostorija i zaposlenika
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način uz iznošenje normativnog okvira opisuje uvjete i način uvođenja videonadzora pretpostavke ...

Mišljenja
Nejednaki raspored radnog vremena, slobodni dani umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad, noćni rad
Četvrtak, 15.06.2023, 110-01/23-01/139

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 6.2023, str. 3
Aktualna pitanja korištenja godišnjeg odmora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje godišnjeg odmora ...

pip - 5.2023, str. 44
EU staje na kraj rodno uvjetovanim razlikama u plaćama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Kao značajan zakonodavni iskorak Europski je parlament usvojio nacrt nove direktive o jednakosti plaća muškaraca i žena Time se želi ...

pip - 5.2023, str. 33
Otpremnina u svjetlu novoga zakonskog uređenja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra slučajeve u kojima prilikom prestanka ugovora o radu radnik ima ...

pip - 4.2023, str. 9
Novi režim dodatnoga (dopunskog) rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku na jezgrovit način prikazuje institut dodatnog rada koji je starim zakonskim rješenjem bio šturo normiran a ...

pip - 4.2023, str. 3
Rad putem digitalnih radnih platformi
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Uređenje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi bio je najveći izazov zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu ...

rrif - 3.2023, str. 100
Pravo na otpremninu i isplata
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

Pitanja i odgovori
Povećana plaća
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Kada je poslodavac dužan isplatiti povećanu plaću i u kojoj svoti?

Pror - 1.2023, str. 16
Plaće i materijalna prava u javnim službama
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Jedna velika skupina osoba koje rade u javnom području je ona koja se naziva službenicima i namještenicima u javnim službama ...

rrif - 10.2022, str. 151
Četvrte promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovim trima promjenama primjenjuju sve osobe koje ...

pip - 10.2022, str. 17
O ponašanju radnika koje može prouzročiti otkaz te o otkazu radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Otkaz ugovora o radu kao način prestanka radnog odnosa poslodavac može dati radniku jasno uz ispunjenje zakonom propisnih uvjeta S ...

Vijesti
Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Utorak, 08.03.2022.

Iako mnoga društva i obrti koji se bave graditeljstvom nisu izvorno potpisnici Kolektivnog ugovora za graditeljstvo zbog proširenja njegove primjena ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

Pitanja i odgovori
Odricanje od prava na otpremninu
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na ...

rrif - 11.2021, str. 173
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Plaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom o ...

Vijesti
Tumačenja kolektivnih ugovora za javno područje
Srijeda, 14.07.2021.

Radno pravo u javnom području uređeno je i općim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike odnosno službenike i namještenike ...

Vijesti
Prava trudnih radnica
Četvrtak, 01.07.2021.

Ostvaruju li trudnice sva prava koja im pripadaju prema zakonskim propisima Najčešće korišteno pravo koje ostvaruju trudne radnice je pravo ...

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

rrif - 5.2021, str. 86
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza poslodavca je obračunati i isplatiti plaću radniku najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec Ako poslodavac to ...

Pror - 5.2021, str. 54
Izmjene u sustavu centraliziranog obračuna plaća za javni sektor
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na to da se plaće u javnom sektoru obračunavaju putem centraliziranog obračuna plaća tzv COP a promjenom okolnosti ...

pip - 4.2021, str. 36
Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovome članku autor upućuje na važnije odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnog ugovora za zaposlenike ...

pip - 3.2021, str. 38
Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1 ožujka do ...

pip - 3.2021, str. 36
Rad umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Jedan od načina rada umirovljenika a da pritom i nadalje zadrži svoju mirovinu jest obavljanje djelatnosti kao sporednog zanimanja dakako ...

pip - 3.2021, str. 29
Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novim Zakonom o strancima ukinuta je godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja te je umjesto toga uveden sustav u ...

pip - 2.2021, str. 78
Zakonska zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje temu radnopravnog uređenja i posebne zaštite položaja trudnica roditelja i posvojitelja dakle osoba koje se nalaze ...

pip - 2.2021, str. 73
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku prikazuje pravnu mogućnost izmjene ugovora o radu u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju ...

pip - 2.2021, str. 20
Boravak državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1 siječnja 2021 godine čime je prestao važiti prijašnji Zakon o strancima ...

Pror - 12.2020, str. 98
Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pregovarački timovi Vlade RH s jedne strane i pregovarački timovi reprezentativni sindikata državnih i javnih službi s druge strane ...

rrif - 12.2020, str. 306
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sažeto prikazuju što stranama ugovora o radu poslodavcu i radniku stoji na raspolaganju u slučaju ...

rrif - 12.2020, str. 302
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom ...

rrif - 12.2020, str. 87
Naknada troškova zbog nastalog manjka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autor daje sažet osvrt na aktualna i za praksu bitna pitanja vezana za manjak koji je ...

rrif - 12.2020, str. 24
Što donosi Konačni prijedlog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Vlada RH je 5 studenoga 2020 godine uputila Hrvatskom saboru Konačni prijedlog Zakona o strancima Za poslodavce najvažniju i ...