EU staje na kraj rodno uvjetovanim razlikama u plaćama

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
EU staje na kraj rodno uvjetovanim razlikama u plaćama
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:

Kao značajan zakonodavni iskorak Europski je parlament usvojio nacrt nove direktive o jednakosti plaća muškaraca i žena. Time se želi riješiti dugotrajni i sustavni problem diljem Unije kojim su oštećene uglavnom žene. U prvom dijelu članka daje se statistički pregled nejednakosti plaća u EU-u, dok se u drugom obrađuje nacrt navedene direktive s posebnim naglaskom na nove zahtjeve za poslodavce u pogledu transparentnosti plaća.

  1. Uvodno
  2. Razlike u plaćama u EU-u
  3. Ključni elementi Direktive
  4. Koncept rada jednake vrijednosti
  5. Prilagođena i neprilagođena razlika u plaćama
  6. Sljedeći zakonodavni koraci i mogući učinci
  7. Kako se poslodavci mogu pripremiti
  8. Ravnoteža kratkoročnih troškova i dugoročnih pogodnosti
  9. U Republici Hrvatskoj
Hashtags:
#Plaće, #PravoEU, #RadnoPravo, #TransparentnostPlaća