Prava trudnih radnica

Datum: 01.07.2021, Četvrtak
Autor: A.W.

Ostvaruju li trudnice sva prava koja im pripadaju prema zakonskim propisima?

Najčešće korišteno pravo koje ostvaruju trudne radnice je pravo na naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći. Manje je poznato da trudnica ima pravo ostvariti naknadu plaće i kada je stanje trudnoće bez komplikacija, ali radi na poslovima koji su štetni po njezino zdravlje i zdravlje djeteta. Poslodavac koji ne uspije otkloniti štetan utjecaje (zarazu corona virusom npr.) na radnom mjestu ili radnicu premjestiti na rad na poslove koji nisu štetni po njezino zdravlje, ima obvezu trudnoj radnici omogućit dopust, uz naknadu plaće u visini prosječne plaće isplaćene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu stječe pravo na ovaj dopust, na teret poslodavca.

Više o tom i drugim pravima trudnih radnica pročitajte u članku Prava trudnih radnica i izračun naknada za vrijeme dopusta iz RRiF-a br. 7/21. str. 73. i dalje.

Povratak na vijesti