Tumačenja kolektivnih ugovora za javno područje

Datum: 14.07.2021, Srijeda
Autor: N.D.

Radno pravo u javnom području uređeno je i „općim“ kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike, odnosno službenike i namještenike u javnim službama.

Kako i u svim područjima primjene propisa nastaju potrebe za tumačenjem nekih njihovih odredbi, tako i ovo područje to zahtijeva. Tumače ih prema njima osnovana tijela i ta tumačenja imaju snagu samog kolektivnog ugovora.

U prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 7/21., u zasebnim člancima dan je izvadak iz nekih zanimljivih tumačenja.

Povratak na vijesti