Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obveza poslodavca je obračunati i isplatiti plaću radniku najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako poslodavac to nije u mogućnosti, jer nema sredstava na računu, obvezan je prvoga sljedećeg radnog dana dostaviti FINA-i zahtjev za prisilnu naplatu. O tome što sve poslodavac treba učiniti kada nije u mogućnosti isplatiti plaću te koja su prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Kada se plaća smatra neisplaćenom
  3. Prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca
  4. Obveze poslodavca ako ne isplati plaću u propisanom roku
  5. Naknadna isplata plaće
  6. Zaključak
Hashtags:
#JOPPD, #Ovrhe, #RadnoPravo