Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
E-izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Realne vrijednosti
rrif - 5.2021, str. 15
Promjene u obračunu turističke članarine i naknade za šume za 2020. godinu
rrif - 5.2021, str. 19
Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15
rrif - 5.2021, str. 21
Postupanje s događajima nakon datuma bilance
rrif - 5.2021, str. 31
Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme
rrif - 5.2021, str. 39
Računovodstvo proizvodnje meda
rrif - 5.2021, str. 47
Nabava, amortizacija i prodaja osobnog automobila
rrif - 5.2021, str. 52
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika
rrif - 5.2021, str. 56
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
rrif - 5.2021, str. 62
Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine i revalorizacijska pričuva
rrif - 5.2021, str. 64
Dnevnice za rad na terenu
rrif - 5.2021, str. 66
Naknada plaće radnicima za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti ili zaraze zbog pandemije
rrif - 5.2021, str. 75
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
rrif - 5.2021, str. 86
Rad u Hrvatskoj za poslodavca sa sjedištem u državi članici EU-a
rrif - 5.2021, str. 96
Porezni tretman primitaka digitalnih nomada
rrif - 5.2021, str. 106
Porezno motrište carinskog postupka 42 u RH
rrif - 5.2021, str. 108
Poslovanje putničkih agencija – primjena posebnog postupka oporezivanja
rrif - 5.2021, str. 116
Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
rrif - 5.2021, str. 116
Gubitci i raspodjela troškova u području transfernih cijena u kontekstu pandemije
rrif - 5.2021, str. 137
Procjena značajnosti elemenata financijskih izvještaja
rrif - 5.2021, str. 143
Potpore za radna mjesta i COVID putovnice
rrif - 5.2021, str. 144
Priprema, ocjena i izvedba investicijskih projekata građenja
rrif - 5.2021, str. 146
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
rrif - 5.2021, str. 154
Potpore za samozapošljavanje za 2021. godinu
rrif - 5.2021, str. 163
Smještaj kod iznajmljivača i/ili ugostitelja s motrišta ugostiteljskih propisa
rrif - 5.2021, str. 166
Posebnosti kod roditeljskih naknada
rrif - 5.2021, str. 171
Prijava početka, promjena i prestanka poslovanja HZMO-u
rrif - 5.2021, str. 175
Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije koronavirusa
rrif - 5.2021, str. 182
Priznanje duga
rrif - 5.2021, str. 187
Pobojni ugovori
rrif - 5.2021, str. 193
Gospodarstvo zemalja EU-a i Hrvatske početkom 2021.godine
rrif - 5.2021, str. 200
Novi propisi
rrif - 5.2021, str. 205
Stručne informacije
rrif - 5.2021, str. 209