Računovodstvo, revizija i financije 5/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Realne vrijednosti
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Promjene u obračunu turističke članarine i naknade za šume za 2020. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Postupanje s događajima nakon datuma bilance
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo proizvodnje meda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nabava, amortizacija i prodaja osobnog automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine i revalorizacijska pričuva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dnevnice za rad na terenu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće radnicima za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti ili zaraze zbog pandemije
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Rad u Hrvatskoj za poslodavca sa sjedištem u državi članici EU-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni tretman primitaka digitalnih nomada
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Porezno motrište carinskog postupka 42 u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Poslovanje putničkih agencija – primjena posebnog postupka oporezivanja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Gubitci i raspodjela troškova u području transfernih cijena u kontekstu pandemije
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Procjena značajnosti elemenata financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Potpore za radna mjesta i COVID putovnice
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Priprema, ocjena i izvedba investicijskih projekata građenja
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Potpore za samozapošljavanje za 2021. godinu
Autori: Luka ČIRKO , univ. spec. oec.
Ivan VIDIŠ , mag. pol.
Smještaj kod iznajmljivača i/ili ugostitelja s motrišta ugostiteljskih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Posebnosti kod roditeljskih naknada
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Prijava početka, promjena i prestanka poslovanja HZMO-u
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije koronavirusa
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Pobojni ugovori
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Gospodarstvo zemalja EU-a i Hrvatske početkom 2021.godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.