Dnevnice za rad na terenu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Dnevnice za rad na terenu
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zbog poslovno uvjetovanih razloga poslodavac može uputiti radnika na obavljanje nekog rada na teren, odnosno u mjesto koje je različito od radnikova uobičajenog mjesta rada (sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice) i nalazi se izvan njegova mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta. Pri obavljanju takva rada mogu nastati i određeni troškovi koje društvo, u pravilu, nadoknađuje svojim radnicima jer je riječ o troškovima vezanim za zahtjev poslodavca da se određeni rad obavi na terenu.

Pravo radnika na dnevnice za rad na terenu utvrđuje se aktima koji uređuju materijalna prava radnika, a da bi se tako utvrđeno pravo konzumiralo bez obveze oporezivanja, treba udovoljiti poreznim propisima koje detaljno objašnjavamo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Razlika između isplate dnevnice za službeni put i dnevnice za rad na terenu
  3. Vjerodostojna isprava za isplatu dnevnice za rad na terenu
  4. Neoporeziva isplata dnevnice za rad na terenu
  5. Troškovi prehrane i dnevnice za rad na terenu
  6. Međusobno isključivanje prava na dnevnicu za rad na terenu, dnevnicu i nadoknadu za odvojeni život
Hashtags:
#Dnevnice, #RadNaTerenu