Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije koronavirusa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije koronavirusa
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Sažetak:

Prekogranična zdravstvena zaštita upućenih radnika u inozemstvo u vrijeme pandemije koronavirusa ostvaruje se u okviru propisa u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i međunarodnih ugovora. Način i opseg korištenja zdravstvene zaštite radnika, osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), koje je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje u inozemstvo ovisi o tome u koju državu su radnici upućeni. U članku će se objasniti uvjeti i način njezina korištenja.

  1. Uvod
  2. Upućivanje u drugu državu članicu EU-a / EEP-a / Švicarske Konfederacije
  3. Upućivanje u ugovornu državu
  4. Upućivanje u treću državu
Hashtags:
#UpućeniRadnici, #Zdravstveno