Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2021, str. 101
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljno i privatnog je obilježja što znači da ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u pravilu ...

pip - 2.2021, str. 119
Tumačenja i stajališta - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Autor:

Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad COVID 19 Provođenje zdravstvene zaštite za osigurane osobe s potresom razorenih područja Sisačko moslavačke ...

rrif - 2.2021, str. 64
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune nesposobnosti za rad radni odnos mogu zasnovati i ...

Mišljenja
Evidencija potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak
Četvrtak, 07.01.2021, 410-01/20-01/2792

Davatelj: Porezna uprava

Obrt - 1.2021, str. 4
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Autor:

Uz siječanjski broj časopisa RRiF objavljujemo poseban Prilog namijenjen fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige u ...

Pror - 12.2020, str. 68
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD u kod nadležnog ...

rrif - 12.2020, str. 134
Rodiljni i roditeljski dopust u slučaju uzastopnih trudnoća
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Visina naknade plaće zaposlene majke koja tijekom korištenja roditeljskog dopusta ostaje u drugom stanju te je u obvezi započeti ...

Sudska praksa
Osobno uvjetovani otkaz
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz
Petak, 13.11.2020.

Je li poslodavac u obvezi čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu i odjaviti ...

Sudska praksa
Nalaz i mišljenje vještaka
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Porezni tretman testiranja na COVID-19
Ponedjeljak, 12.10.2020, 410-19/20-02/261

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Naknada plaće za vrijeme izolacije
Petak, 02.10.2020.
rrif - 10.2020, str. 77
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada nadležni epidemiolog utvrdi potrebu za izolacijom osoba za koje postoji sumnja da bi mogao oboljeti ili širiti zarazu ...

Pror - 10.2020, str. 25
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Svake se godine u isto vrijeme za isto razdoblje tijekom godine sastavljaju financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva Tako će ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
Pitanja i odgovori
Obvezno pribavljanje potvrde o negativnom testu na koronavirus kod odlaska na službeni put u Austriju
Petak, 18.09.2020.

Radnik društva A d o o kreće na službeni put u Austriju zemlju u kojoj je propisano da za ulazak ...

Mišljenja
Propuštanje roka za podnošenje obrasca
Četvrtak, 17.09.2020, 410-01/20-01/1945

Davatelj: Porezna uprava

pip - 9.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod Tuzemni isplatitelj naknade za ...

rrif - 9.2020, str. 149
Izazovi i potencijali restrukturiranja bolnica u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Martin HOHMANN , Senior Manager
Dr. André Wortmann, Partner PWC

Ono s čime će se nova Vlada suočava jest golemi deficit zdravstvenog sustava Svaka gospodarska kriza kod svakoga gospodarskog ...

Mišljenja
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba
Petak, 07.08.2020, 410-01/20-01/1335

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 161
Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti i nepridržavanje radnog vremena uvijek je aktualna tema Najteže razdoblje za ugostitelje bilo je ...

Sudska praksa
Kumulacija dodataka na osnovnu plaću
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 6.2020, str. 152
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost kojima smatramo obrtnike osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost te sportaši umjetnici i novinari ...

rrif - 6.2020, str. 120
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Darovanja za zdravstvene svrhe česta su u praksi Da bi takva darovanja u poreznom smislu bila povoljna za darovatelja ...

rrif - 6.2020, str. 88
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Priznavanje prava na bolovanje te naknade plaće za vrijeme bolovanja prouzročenog ozljedom na radu ili profesionalnom bolesti utvrđuje nadležno ...

pip - 5.2020, str. 3
Novi zakoni – travanj 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

ZAKONI IZ PODRUČJA POREZNOG SUSTAVA ZD Općeg poreznog zakona ZAKON IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA ZID Zakona o računovodstvu ZAKON IZ PODRUČJA ...

Mišljenja
Prijava skraćenog radnog vremena
Četvrtak, 23.04.2020, 410-01/20-01/853

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Uvećanje po osnovi staža
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 4.2020, str. 88
Radnici izaslani na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove ...

rrif - 4.2020, str. 23
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada nadležni epidemiolog utvrdi potrebu za izolacijom osoba za koje postoji sumnja da bi mogao oboljeti ili širiti zarazu ...

Mišljenja
COVID-19 / radno-pravna pitanja
Petak, 13.03.2020, 110-01/20-01/48

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 3.2020, str. 132
Neoporezive premije osiguranja u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uplate premije osiguranja mogu predstavljati brojne motive za dugoročno nagrađivanje radnika jer su jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja radnika ...

rrif - 3.2020, str. 126
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

Pitanja i odgovori
Usluge zdravstvenog turizma
Utorak, 18.02.2020.

Koje zdravstvene usluge obuhvaća zdravstveni turizam i tko može pružati navedene usluge?

Pitanja i odgovori
Pripravnost radnika
Utorak, 18.02.2020.

Što je pripravnost radnika i smatra li se vrijeme pripravnosti radnim vremenom?

Pitanja i odgovori
Istek ugovora o radu na određeno vrijeme i korištenje roditeljskog dopusta
Utorak, 18.02.2020.

Radnica je zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme Sklopljeni ugovor o radu uskoro istječe međutim radnica je ...

Pitanja i odgovori
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za uslugu pratnje (smještaja) roditelja uz dijete u kliničkoj bolnici
Utorak, 18.02.2020.

U jednoj kliničkoj bolnici zaračunan je PDV na računu za uslugu pratnja roditelja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja Može ...

Mišljenja
Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma
Utorak, 04.02.2020, 410-19/19-02/355

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim
Ponedjeljak, 03.02.2020, 410-19/20-02/32

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2020, str. 180
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno isplaćenoj bruto plaći po ...

pip - 2.2020, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila Na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća ...

pip - 2.2020, str. 3
Novi zakoni – siječanj 2020. godine
Autor:

Zakon iz područja obrazovanja i znanosti te radnih odnosa ZI Zakona o obavljanju studentskih poslova Zakon iz područja sustava plaćanja ...

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Autor:

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Sudska praksa
Odlučivanje o dopuštenosti otkaza ugovora o radu
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pravo na regres
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
Srijeda, 08.01.2020, 529-06-01-01/3-20-2

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 1.2020, str. 46
Novosti u vezi s oporezivanjem dohotka i minimalna plaća u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

S početkom 2020 godine nastupile su promjene koje se odnose na oporezivanje i obračun primitaka s motrišta doprinosa za obvezna ...