Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Obrt - 1.2024, str. 3
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. godinu

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Snimka webinara
Novosti u obračunu plaće, trajanje 185 min
Četvrtak, 14.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Mišljenja
Pravo koordinatora zaštite na radu za traženje na uvid dozvole za boravak i rad stranih radnika
Utorak, 12.12.2023, 115-01/23-01/89

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Primjena Zakona o radu i pravilnici kojima se uređuje rad putem digitalnih radnih platformi
Srijeda, 06.12.2023, 011-02/23-01/16

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Utorak, 05.12.2023.

U časopisu RRiF br 12 23 objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024 godini u kojemu smo ...

Vijesti
Naknada plaće za vrijeme bolovanja u javnom području
Ponedjeljak, 04.12.2023.

Prema odredbama kolektivnih ugovora u javnom području Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike Nar nov br 56 22 128 ...

Nepr - 12.2023, str. 40
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Sportske djelatnosti sudjelovanje u sportskom natjecanju sportska priprema sportska poduka zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje organiziranje i vođenje sportskog natjecanja i ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a od 5% na galenske i magistralne pripravke
Četvrtak, 16.11.2023, 410-19/23-02/130

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Vijesti
Obračun drugih dohodaka u 2024. godini
Petak, 03.11.2023.

Prema posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 114 23 godišnji porez na dohodak u 2024 godini ...

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...

pip - 10.2023, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Evidencija o radnicima i radnom vremenu u razdobljima godišnjeg odmora i privremene spriječenosti za rad Naknada plaće za vrijeme ...

rrif - 10.2023, str. 82
Obračun plaća kućnih pomoćnica
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Postoje slučajevi kada fizička osobe zapošljava druge fizičke osobe da obavljaju posao vezan za njihovo kućanstvo ili neke druge ugovorene ...

rrif - 10.2023, str. 69
Dopunsko, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i III. stup mirovinskog osiguranja u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja što su dva oblika dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja ...

pip - 10.2023, str. 7
Rad kućnih pomoćnica – neka radnopravna i porezno-doprinosna pitanja
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kućne pomoćnice imaju status radnika kao što ga imaju i radnici zaposleni kod pravnih osoba ili obrtnika Koje su obveze ...

Mišljenja
Evidencija o radnicima i radnom vremenu u razdobljima godišnjeg odmora i privremene spriječenosti za rad
Ponedjeljak, 04.09.2023, 110-01/23-01/187

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 9.2023, str. 202
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako državljanin države članice ugovorne ili treće zemlje radi u RH obvezan je zdravstveno se osigurati u RH Time on ...

rrif - 9.2023, str. 94
Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju
Autori: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Slavica ARAPOVIĆ
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora prava s osnove narušenog zdravstvenog stanja djeteta kojemu je potrebna pojačana njega te djeteta ...

Mišljenja
Troškovi zdravstvenog pregleda radnika
Petak, 18.08.2023, 110-01/23-01/177

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Dostava potvrde i izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad
Srijeda, 16.08.2023, 110-01/23-01/167

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 8.2023, str. 169
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

 1. Obvezno zdravstveno osiguranje
 2. Socijalna skrb
 3. Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost
 4. Radno pravo

rrif - 8.2023, str. 141
Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Obveza plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za izaslane radnike te za radnike na službenom putu u ...

rrif - 8.2023, str. 130
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe kod obrtnika i drugih obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici dohodaši mogu kao i drugi obveznici poreza na dohodak pod propisanim uvjetima i na propisani način za darovanja za ...

rrif - 8.2023, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na reklasifikaciju nekretnina ...

Pitanja i odgovori
Trajanje neplaćenog dopusta
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Je li novim Zakonom o radu utvrđeno trajanje neplaćenog dopusta?

rrif - 7.2023, str. 127
Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika – novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome se članku razmatraju određena pitanja vezana za rad maloljetnika kao posebne kategorije radnika u okviru Zakona o radu ...

Pitanja i odgovori
IVO-DOP
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Obrtnik koji je odabrao paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti želio bi obračunavati i plaćati doprinose na višu osnovicu od one propisane ...

Pitanja i odgovori
Novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Koje su normativne novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika?

Snimka webinara
Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka, trajanje 240 min
Utorak, 13.06.2023.

Autori:
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Vijesti
Promjene plaće u zdravstvu
Ponedjeljak, 05.06.2023.

S obzirom na to da je plaća službenika i namještenika izravno povezana s koeficijentima složenosti poslova u javnim službama svaka ...

rrif - 6.2023, str. 71
Olakšice kod prvog zapošljavanja radnika i stručnog osposobljavanja za rad
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Poslodavci koji sklapaju ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad s osobom koja se prvi put zapošljava ...

pip - 6.2023, str. 7
Poticanje duljeg ostanka na tržištu rada starijih osoba
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i jezgrovit način razmatra aktualna i bitna pitanja rada umirovljenika glede mogućnosti da oni ...

Pitanja i odgovori
Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
Četvrtak, 11.05.2023.

Je li nužno čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu koju je radnik odbio ...

rrif - 5.2023, str. 185
Utjecaj europskih propisa na korištenje rodiljnog dopusta
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Kod odlučivanja o pravu na naknadu plaće u slučaju privremene nesposobnosti ili rodiljnih dopusta radnika koji borave i rade u ...

rrif - 5.2023, str. 174
Novosti u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju objavljenom u Nar nov br 33 od 24 ožujka 2023 ...

rrif - 5.2023, str. 89
Posebnosti kod obračuna plaće mladim osobama iz RH i drugih država
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

S ciljem poticanja poslodavaca za sklapanje ugovora na neodređeno s mladim osobama prije više od pet godina uvedene su mjere ...

pip - 5.2023, str. 67
Novine u obveznom zdravstvenom osiguranju od 1. travnja 2023. godine
Autori: Nevenka Mirković, dipl. iur.
Dijana VUKSAN , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju dalje ZIDZOZO koji je stupio na snagu 1 travnja 2023 ...

pip - 5.2023, str. 62
Obračun plaće, mirovine i naknade plaće za vrijeme bolovanja umirovljenicima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Umirovljenici su relativno nova kategorija radne snage koji uz određene uvijete mogu zadržati i isplatu mirovine U tom slučaju primat ...

Mišljenja
Očinski dopust - korištenje
Petak, 14.04.2023, 110-01/23-01/94

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 4.2023, str. 73
Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s propisima EU a osobe koje imaju prebivalište i žive u državi članici ...

Mišljenja
Redovni obvezni zdravstveni pregledi tijekom radnog vremena
Srijeda, 29.03.2023, 115-01/23-01/21

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Snimka webinara
Neoporezivi primitci, trajanje 185 min
Srijeda, 29.03.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.03.2023.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Gdje je ...

Mišljenja
Dodatni rad zdravstvenih radnika
Srijeda, 01.03.2023, 110-01/23-01/60

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Naknada plaće – djelomični gubitak radne sposobnosti
Četvrtak, 02.02.2023, 110-01/23-01/32

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Rad na izdvojenom mjestu rada
Srijeda, 25.01.2023, 110-01/23-01/09

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Obrt - 1.2023, str. 3
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. godinu

Obrtnici i slobodna zanimanja koji obavljaju registriranu djelatnost i dohodak utvrđuju na temelju podataka iz Knjige primitaka i izdataka trebaju ...

Mišljenja
Dodatni rad zdravstvenih djelatnika
Subota, 17.12.2022, 110-01/23-01/05

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pitanja i odgovori
Isključenje s rada i materijalna prava
Četvrtak, 15.12.2022.

Radnici nečlanovi sindikata su bili u štrajku Imaju li oni pravo po Zakonu o radu da im se plate doprinosi ...

Vijesti
Dopustiva/nedopustiva primanja u sprječavanju sukoba interesa
Ponedjeljak, 12.12.2022.

S obzirom na to da obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa Nar nov br 143 21 dalje Zakon ne ...