Postupanje s događajima nakon datuma bilance

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Postupanje s događajima nakon datuma bilance
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Računovodstveni standardi posebnu pozornost pridaju događajima koji su nastali između datuma na koji se sastavljaju financijska izvješća i datuma na koji je odobreno njihovo izdavanje. Ti događaji mogu upućivati na to da podatci iskazani u financijskim izvješćima nisu dobro procijenjeni te da ih treba uskladiti. Takvo se usklađenje provodi promjenom podataka u financijskim izvješćima za razdoblje za koje se sastavljaju ta izvješća. Postoje i događaji za koje se ne mogu usklađivati objavljeni podatci. Danom odobrenja za izdavanje financijskih izvješća smatra se dan kada je uprava usvojila financijska izvješća i uputila ih nadzornom odboru odnosno članovima društva (dioničarima).

  1. Postupak usvajanja financijskih izvješća i objavljivanje datuma
  2. Događaji nakon datuma bilance
  3. Objavljivanje događaja nastalih nakon datuma bilance
  4. Porezno motrište događaja nakon datuma bilance
  5. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Rezerviranja