Porezno motrište carinskog postupka 42 u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Porezno motrište carinskog postupka 42 u RH
Stranica:
108.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Carinski postupak 42 predstavlja postupak puštanja robe u slobodni promet uz oslobođenje od plaćanja PDV-a jer je roba namijenjena za isporuku u drugu državu članicu. Navedeni postupak porezni obveznici mogu provesti u bilo kojoj od država članica EU-a u kojoj će obaviti postupak uvoznog carinjenja robe.

Autorica u članku obrazlaže primjenu carinskog postupka 42 s motrišta PDV-a u RH, ovisno o tome je li uvoznik robe koja se stavlja u carinski postupak 42 u RH porezni obveznik iz RH ili porezni obveznik iz EU-a. Uz to, autorica kratko objašnjava provedbu carinskog postupka i kada je uvoznik porezni obveznik iz treće zemlje. Na kraju članka daje se i primjer primjene carinskog postupka 42 i trostranog posla. U nekom od idućih brojeva časopisa RRiF pisat ćemo o poreznim pravilima carinskih postupaka 42 koje hrvatski porezni obveznici provode u drugim zemljama članicama EU-a.

  1. Uvod
  2. Primjena carinskog postupka 42 u RH
  3. Primjena carinskog postupka 42 u RH kada je uvoznik porezni obveznik iz RH
  4. Primjena carinskog postupka 42 u RH kada je uvoznik porezni obveznik iz druge zemlje članice EU-a
  5. Primjena carinskog postupka 42 u RH kada je uvoznik porezni obveznik iz treće zemlje
  6. Carinski postupak 42 u RH i trostrani posao
  7. Zaključak
Hashtags:
#CarinskiPostupak, #PDV, #PorezniZastupnik, #UvozDobara