Naknada plaće radnicima za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti ili zaraze zbog pandemije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Naknada plaće radnicima za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti ili zaraze zbog pandemije
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zasnivanjem radnog odnosa radnici postaju i obvezni osiguranici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te s te osnove ostvaruju pravo ne samo osiguranje za starost te zdravstvenu zaštitu nego i nadoknadu plaće za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, za vrijeme izolacije zbog zaraze (u sadašnje vrijeme zbog bolesti COVID-19) te rodiljnog i roditeljskog dopusta. No, postoje određene specifičnosti u određivanju naknade u pojedinom navedenim slučajevima. Stoga, radi boljeg razumijevanja, u ovom članku pišemo isključivo o naknadama koje radnici ostvaruju u slučaju bolesti ili izolacije zbog pandemije bolesti COVID-19.

 1. Radni odnos kao osnova prava radnika na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje
 2. U kojim slučajevima radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće
 3. Trajanje bolovanja
 4. Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 5. Mogućnost ukidanja naknade za bolovanje
 6. Na čiji se teret isplaćuje naknada za vrijeme bolovanja
 7. U kojim slučajevima naknadu od prvog dana bolovanja isplaćuje poslodavac, a za to tereti Zavod
 8. Određivanje visine naknade
 9. Primjeri utvrđivanja naknade za bolovanje
 10. Može li poslodavac nadoknaditi radniku razliku naknade do visine neto-plaće koja je veća od najviše naknade od 4.257,28 kn
 11. Kako postupiti kada je u prethodnih 6 mjeseci prije mjeseca kada je nastupilo bolovanje isplaćena samo jedna plaća ili nije isplaćena nijedna plaća
 12. Ostale napomene u vezi s pravom na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
Hashtags:
#Bolovanje, #COVID19