Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Naknada plaće za vrijeme bolovanja u javnom području
Ponedjeljak, 04.12.2023.

Prema odredbama kolektivnih ugovora u javnom području Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike Nar nov br 56 22 128 ...

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 11.2023, str. 173
Bolovanje RH radnika nastalo u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako hrvatski radnik za vrijeme boravka na području druge države ugovornice države članice EGP a ili treće zemlje postane privremeno ...

rrif - 10.2023, str. 82
Obračun plaća kućnih pomoćnica
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Postoje slučajevi kada fizička osobe zapošljava druge fizičke osobe da obavljaju posao vezan za njihovo kućanstvo ili neke druge ugovorene ...

pip - 10.2023, str. 7
Rad kućnih pomoćnica – neka radnopravna i porezno-doprinosna pitanja
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kućne pomoćnice imaju status radnika kao što ga imaju i radnici zaposleni kod pravnih osoba ili obrtnika Koje su obveze ...

rrif - 9.2023, str. 94
Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju
Autori: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Slavica ARAPOVIĆ
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora prava s osnove narušenog zdravstvenog stanja djeteta kojemu je potrebna pojačana njega te djeteta ...

rrif - 8.2023, str. 81
Obračun bolovanja zbog njege djeteta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Spriječenost za rad u slučaju njege djeteta obračunava se na sličan način kao što je to slučaj kod nesposobnosti za ...

rrif - 8.2023, str. 62
Obračun plaće za dodatni rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

rrif - 7.2023, str. 141
Obračun bolovanja koje se nastavlja na prethodno
Autor: Slavica ARAPOVIĆ

Dugotrajna nesposobnost za rad i promjena dijagnoze bolesti zbog već utvrđene nesposobnosti za rad često su postavljana pitanja te se ...

rrif - 6.2023, str. 160
Sezonski radnici – ugovor o radu i obvezno osiguranje
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zapošljavanje sezonskih radnika u sezoni iznimno je aktualno u ovome te u razdoblju koje mu izravno predstoji Ono osobito dolazi ...

Pitanja i odgovori
Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
Četvrtak, 11.05.2023.

Je li nužno čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu koju je radnik odbio ...

rrif - 5.2023, str. 185
Utjecaj europskih propisa na korištenje rodiljnog dopusta
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Kod odlučivanja o pravu na naknadu plaće u slučaju privremene nesposobnosti ili rodiljnih dopusta radnika koji borave i rade u ...

pip - 5.2023, str. 62
Obračun plaće, mirovine i naknade plaće za vrijeme bolovanja umirovljenicima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Umirovljenici su relativno nova kategorija radne snage koji uz određene uvijete mogu zadržati i isplatu mirovine U tom slučaju primat ...

Mišljenja
Rad fizičkih osoba obrtnika koji dohodak utvrđuju u paušalnog iznosu putem digitalnih radnih platformi
Četvrtak, 06.04.2023, 410-01/23-01/634

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2023, str. 55
Obračun bolovanja
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Slavica ARAPOVIĆ

Nesposobnost za rad zbog bolesti čest je slučaj kod poslodavca te stvara određena pitanja radno pravne porezne i zdravstvene problematike ...

Snimka webinara
Neoporezivi primitci, trajanje 185 min
Srijeda, 29.03.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.03.2023.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Gdje je ...

Pitanja i odgovori
Sporazumni prestanak ugovora o radu i privremena nesposobnost za rad
Srijeda, 22.03.2023.

Poslodavac i radnik sklopili su sporazumni prestanak prije 2 tjedan u kojemu je ugovoreno da radni odnos prestaje za mjesec ...

rrif - 2.2023, str. 72
Bolovanje na teret HZZO-a nakon prelaska na euro
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dijana VUKSAN , dipl. iur.

Od 1 siječnja 2023 godine Potvrda o plaći izmijenjena je zbog uvođenja eura Plaće isplaćene do 31 prosinca 2022 godine ...

rrif - 1.2023, str. 42
Osnovice za obračun doprinosa kod plaća u 2023. godini
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

U poslovnoj praksi poslodavaca ponekad se događaju situacije kada su radnici prijavljeni na obvezna osiguranja kod poslodavca ali radi nekih ...

Snimka webinara
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka, trajanje 210 min
Utorak, 13.12.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

rrif - 11.2022, str. 162
Zlouporaba bolovanja – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Zlouporaba bolovanja nije definirana u važećim propisima I u sudskoj praksi postoje različita shvaćanja o tome što se smatra zlouporabom ...

Pitanja i odgovori
Naknada za bolovanje kad radnik nema staža niti isplata
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Radnik se kod poslodavca zaposlio u rujnu 2022 godine Prethodno nema staža osiguranja kao što nema ni jednu isplatu plaće ...

Pitanja i odgovori
Naknada za privremenu nesposobnost za rad koja traje dulje od 18 mjeseci
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Kolika je naknada plaće radniku koji je na bolovanju dulje od 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti bez prekida Bolovanje ...

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

pip - 10.2022, str. 101
Pitanja i odgovori

Naknada za privremenu nesposobnost za rad koja traje dulje od 18 mjeseci Naknada za bolovanje kad radnik nema staža ...

Snimka webinara
Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja , trajanje 160 min
Četvrtak, 08.09.2022.

Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 9.2022, str. 170
Bolovanje zbog bolesti ili ozljede – II. dio
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Privremena nesposobnost za rad PNR zbog bolesti i ozljede jedina je privremena nesposobnost za rad tijekom koje u razdoblju nakon ...

rrif - 8.2022, str. 72
Ozljeda na radu – ispravak i dopuna Obrasca JOPPD
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U članku Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu autorice L Turković Jarže u RRiF u 6 20 detaljno je ...

rrif - 7.2022, str. 124
Bolovanje zbog bolesti ili ozljede – I. dio
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Privremena nesposobnost za rad zbog bolesti i ozljede jedina je privremena nesposobnost za rad tijekom koje u razdoblju od prva ...

Snimka webinara
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza, trajanje 310 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 193 min
Ponedjeljak, 23.05.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 5.2022, str. 177
Zapošljavanje sezonskih radnika u 2022. godini
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autori u ovome članku na jednostavan i transparentan način razmatraju aktualna pitanja rada stalnih sezonskih radnika u ovoj kalendarskoj godini ...

rrif - 4.2022, str. 188
Privremena nesposobnost za rad nastala u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

U slučaju da hrvatski radnik za vrijeme boravka na području druge države ugovornice ili države članice EGP a postane privremeno ...

rrif - 4.2022, str. 162
Bolovanje osoba koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Osobe koje samostalno u okviru zanimanja obavljaju djelatnost obvezni su osiguranici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja a s te osnove obveznici ...

Vijesti
Naknada za bolovanje za obrtnika ''dobitaša''
Ponedjeljak, 28.02.2022.

Naknada za bolovanje samostalnih osiguranika obveznika poreza na dobit utvrđuje se temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju Nar nov br ...

Pitanja i odgovori
Privremena nesposobnost za rad (samoizolacija) odvjetnika koji je obveznik poreza na dobit
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Kako odvjetnik nositelj slobodnog zanimanja obračunava doprinose ako je u siječnju 2022 godine proveo 10 dana u samoizolaciji od 2 ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

Pitanja i odgovori
Rodiljni i roditeljski dopust odvjetnice koja je nositelj slobodnog zanimanja
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Odvjetnica koja je nositelj samostalne djelatnosti privremeno je nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i ...

rrif - 1.2022, str. 126
Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Tijekom privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radnika poslodavac ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće odnosno ...

Vijesti
Elektronska doznaka
Utorak, 02.11.2021.

Naknadu plaće u slučaju bolovanja ovisno o uzroku i trajanju bolovanje obračunava i isplaćuje ili poslodavac ili Hrvatski zavod za ...

rrif - 10.2021, str. 193
Utjecaj europskih propisa na prava iz zdravstvenog osiguranja
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Člankom se pruža objašnjenje o utjecaju europskih pravnih propisa iz oblasti obveznoga zdravstvenog osiguranja na prava hrvatskih radnika osiguranika Hrvatskog ...

Pitanja i odgovori
Zlouporaba i kontrola bolovanja
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Naš je radnik otvorio bolovanje ali smatramo da je riječ o zlouporabi bolovanja jer smo radnika u nekoliko navrata vidjeli ...

Vijesti
Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja
Četvrtak, 09.09.2021.

Može li poslodavac otkazati ugovor o radu radniku koji je privremeno nesposoban za rad na bolovanju Odredbom čl 38 Zakona ...

rrif - 9.2021, str. 189
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Prestanak radnog odnosa jedno je od najvažnijih područja uređenja radnih odnosa pa stoga ne čudi veliki broj pitanja koja vezano ...

rrif - 8.2021, str. 135
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Kada poslodavac sa sjedištem u RH uputi radnika koji je socijalno osiguran u RH na privremeni rad u drugu državu ...

rrif - 8.2021, str. 63
Posebnosti kod utvrđivanja naknade za bolovanje
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Privremena nesposobnost ili spriječenost za rad u široj primjeni znana kao bolovanje i naknada plaće koja se tijekom nje isplaćuje ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor radnika koji su bili na bolovanju
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Radnik je 15 rujna 2020 godine otvorio bolovanje koje je trajalo sve do 7 srpnja 2021 godine Radnik je nakon ...

rrif - 7.2021, str. 142
Naknade za bolovanje te rodiljni dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtnici te osobe koje obavljaju djelatnost samostalno u okviru profesionalnog zanimanja djelatnost poljoprivrede ...