Zlouporaba bolovanja – što poslodavcu stoji na raspolaganju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Zlouporaba bolovanja – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Zlouporaba bolovanja nije definirana u važećim propisima. I u sudskoj praksi postoje različita shvaćanja o tome što se smatra zlouporabom bolovanja, a što ne. Možemo općenito reći da izraz zlouporaba bolovanja u širem smislu obuhvaća različite nepravilnosti i probleme koji se javljaju prilikom korištenja privremene nesposobnosti za rad, kao što su, primjerice, propuštanje radnika da poslodavca obavijesti o privremenoj nesposobnosti za rad ili da dostavi liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad u zakonskom roku i sl. S druge strane, zlouporabu bolovanja u užem smislu možemo definirati kao otvaranje i korištenje bolovanja zbog neopravdanih razloga odnosno korištenje bolovanja protivno njegovoj svrsi. Autorica u članku stoga objašnjava koje opcije poslodavcima stoje na raspolaganju u navedenim slučajevima.

  1. Uvod
  2. (Ne)obavještavanje poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad
  3. Može li poslodavac od izabranog liječnika ili od radnika tražiti podatke o bolesti i privremenoj nesposobnosti za rad
  4. Zlouporaba bolovanja
  5. Nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti za rad od strane HZZO-a
Hashtags:
#Bolovanje, #IzvanredniOtkaz, #KontrolaBolovanja, #ZlouporabaBolovanja