Osnovice za obračun doprinosa kod plaća u 2023. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Osnovice za obračun doprinosa kod plaća u 2023. godini
Stranica:
42.
Autor/i:
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Sažetak:

U poslovnoj praksi poslodavaca ponekad se događaju situacije kada su radnici prijavljeni na obvezna osiguranja kod poslodavca, ali radi nekih okolnosti njihova bruto-plaća / naknada prema računici je manja od najniže osnovice za obračun doprinosa. Jednako tako, zakonski je omogućena primjena ograničenja plaćanje doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i MIO II i na najvišu godišnju osnovicu za MIO I koje se primjenjuje pod određenim kriterijima. Primjeri obračuna objašnjavaju se u članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Kada se doprinosi obračunavaju prema minimalnoj osnovici
  3. Obračun doprinosa u slučaju bolovanja
  4. Neplaćeni dopust prema Zakonu o radu
  5. Obračun doprinosa za dane tjednog odmora (subota i nedjelja)
  6. Najviša mjesečna osnovica doprinosa za mirovinsko osiguranje – za 2023. godinu 8.203,08 eura
  7. Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa – 98.436,96 eura
  8. Povrat doprinosa za MIO I koji je plaćen iznad godišnje osnovice
Hashtags: