Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju
Stranica:
94.
Autor/i:
Autori: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Slavica ARAPOVIĆ
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora prava s osnove narušenog zdravstvenog stanja djeteta kojemu je potrebna pojačana njega te djeteta s teškoćama u razvoju ostvaruju isključivo zaposleni i samozaposleni roditelji. Pritom oni mogu koristiti dopust te pravo na rad s polovinom punoga radnog vremena, pod uvjetima i na način te uz isplatu novčane naknade kako propisuje Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22.). U ovom će se članku objasniti pod kojim uvjetima i u kojem se trajanju pojedina prava koriste, tko o njima odlučuje te u kojoj se visini isplaćuje novčana naknada korisnicima.

  1. Zaposleni i samozaposleni roditelji
  2. Prethodno osiguranje
  3. Pravo na rad s polovinom punoga radnog vremena radi pojačane njege djeteta
  4. Prava radi njege djeteta s teškoćama u razvoju
  5. Novčana naknada tijekom dopusta radi njege djeteta s teškoćama u razvoju
  6. Novčana naknada tijekom korištenja prava na rad s polovinom punoga radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju
Hashtags:
#BolovanjeZaDijete, #GodišnjiOdmor, #SkraćenoRadnoVrijeme