Posebnosti kod roditeljskih naknada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Posebnosti kod roditeljskih naknada
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Sažetak:

Zbog raznolikih životnih situacija, promjena u radno-aktivnom statusu roditelja, različitih zahtjeva i uvjeta radnog mjesta korisnika, različitog broja djece roditelja i drugih okolnosti, korištenje roditeljskog dopusta izaziva razne dvojbe i nepoznanice kako i kada koristiti to pravo, u kojem trajanju i za koju naknadu plaće. Ovim se člankom odgovara na pitanja koja se najčešće javljaju u praksi i koja zbunjuju i roditelje i poslodavce te se na jednostavan način, kroz mnoge primjere, objašnjavaju značajke i posebnosti u korištenju toga prava.

  1. Uvod
  2. Različiti radnopravni status roditelja
  3. Načini korištenja roditeljskog dopusta
  4. Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta
  5. Roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće rođeno dijete
  6. Naknada plaće za vrijeme prava na rad s polovinom punoga radnog vremena
  7. Posebnosti kod nekih kategorija korisnika roditeljskog dopusta
  8. Prethodno osiguranje
  9. Trajanje roditeljskog dopusta
Hashtags:
#RodiljniDopust, #RoditeljskiDopust