Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine
Stranica:
9.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije dugotrajne materijalne imovine prema zahtjevima MRS-a 16 odnosno HSFI-ja 6. Uz to definira metode utvrđivanja fer vrijednosti imovine i daje primjere knjiženja revalorizacije imovine i naknadnih postupaka vezanih uz realizaciju revalorizacijskih pričuva. U članku se obrazlaže i računovodstveno praćenje smanjenja vrijednosti revalorizirane imovine.

1. Uvod
2. Utvrđivanje fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
3. Računovodstveni postupci revalorizacije
4. Revalorizacija imovine prema postupku revalorizacije bruto knjigovodstvene vrijednosti
5. Revalorizacija imovine prema postupku neto knjigovodstvene vrijednosti
6. Oblikovanje revalorizacijskih pričuva u slučaju da je vrijednost imovine prethodno smanjena
7. Smanjenje revalorizacijskih pričuva zbog vrijednosnog usklađenja imovine
8. Realizacija revalorizacijskih pričuva i prijenos u zadržani dobitak
9. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo