Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate
Stranica:
17.
Autor/i:
Autori: Andreja TOMLJENOVIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Ulaganja u druga društva koja ulagateljima daju određenu glasačku moć na skupštini procjenjuju se prema računovodstvenim metodama, ovisno o tome koliki je utjecaj ulagatelja na donošenje odluka o poslovnim i financijskim politikama društva u koje je obavljeno ulaganje. Između ostaloga, za ulaganja u druga društva može se primijeniti metoda udjela u određenim okolnostima. U ovom je članku riječ upravo o primjeni metode udjela kojom se može procjenjivati ulaganje u druga društva kako to predviđaju računovodstveni standardi. Metodu udjela primjenjuje se samo u predviđenim okolnostima.

1. Ulaganja u druga trgovačka društva
2. Računovodstvena metoda udjela
3. Primjena metode udjela u računovodstvu trgovačkih društava
4. Drugi računovodstveni postupci prema metodi udjela
5. Iskazivanje gubitka prema metodi udjela
6. Iskazivanje transakcija između ulagatelja i pridruženog društva odnosno zajedničkog pothvata
7. Prestanak primjene metode udjela
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo