Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Stranica:
211.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

      Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrđuje staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju1 i podzakonskim propisima te automatski izvodi podatke o stažu osiguranja i plaći / osnovici, koji služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, o čemu pišemo u članku, ograničavajući se na ostvarivanje prava prema ZOMO-u, na: starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu i mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika (pravo na invalidsku i obiteljsku mirovinu nisu tema ovog članka, kao ni prava prema posebnim propisima). U nastavku više o temeljnim parametrima za određivanje mirovine, mirovinskom stažu / stažu osiguranja i osnovici osiguranja (plaća za radnike odnosno osnovica za samostalne obveznike doprinosa) te zakonskim uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu.

1. Temeljni parametri za određivanje mirovine
2. Automatsko izvođenje podataka o stažu osiguranja i plaći
3. Postupak pretkompletiranja podataka – obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za mirovinu
4. Ostvarivanje prava na starosnu, prijevremenu starosnu i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika
5. Utvrđivanje mirovine

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo