Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće. Pitanja vezana uz određivanje svote navedene naknade te obračun doprinosa i ostalih javnih davanja u vezi s njom, utvrđena su propisima i autonomnim aktima (koji uređuju prava radnika) poslodavca koji je obveznik njihove isplate. Prema odredbama Zakona o radu pod određenim uvjetima radnici ostvaruju pravo na godišnji odmor, i to puni ili razmjerni dio, dok regres predstavlja materijalno pravo radnika koje se može ostvariti samo na temelju akata koji uređuju prava radnika. O svemu tome, detaljnije pišemo u nastavku.

1. Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
2. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja