Statusne promjene i odbitak pretporeza – sudska praksa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Statusne promjene i odbitak pretporeza – sudska praksa
Stranica:
164.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Europskog suda pravde u vezi s poreznim tretmanom kao posljedicu promjene poreznog statusa dobavljača ili samoga poreznog obveznika. Tako u predmetu C-101/16 Sud analizira pravo odbitka pretporeza kada Porezna uprava dobavljača proglasi „neaktivnim“ i izbriše ga iz sustava PDV-a. Nadalje se, u predmetu C-552/16, bavi utvrđivanjem stvarnog prestanka poslovanja poreznog obveznika u kontekstu izuzimanja njegovih raspoloživih sredstava.

1. Uvod
2. Presuda ESP-a u predmetu C-101/16 SC Paper Consult SRL
3. Presuda ESP-a u predmetu C-552/16 „Wind Inovation 1” EOOD
4. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi